Låsesystem

Marktilbehør

Spesialprodukter laget for å på en effektiv måte låse og sikkerstille din mur. Passer til et utvalg av Benders mursystemer.

Drenerende belegningsstein for klimaet

Pågående klimaendringer skaper utfordringer for et samfunn i utvikling. Ved å legge drenerende belegningssteiner minsker vi faren for oversvømmelser og forurensing av overflatevannet, samtidig som vi gjør miljøet en stor tjeneste.

Les mer