Geonett

Sikkrer på lang sikt

Brukes for å skape sikre og holdbare murer. En tommelfingerregel er at et mursystem er selvbærende til tre ganger steinens bredde i høyden, uten geonett. Hvis terrenget bak muren er skrånende eller utsatt for belastning (biler etc.), skal alltid geonett benyttes. Selv på lave murer.

Farge

  • Svart

Drenerende belegningsstein for klimaet

Pågående klimaendringer skaper utfordringer for et samfunn i utvikling. Ved å legge drenerende belegningssteiner minsker vi faren for oversvømmelser og forurensing av overflatevannet, samtidig som vi gjør miljøet en stor tjeneste.

Les mer