Brukervilkår

Benders Hem Webportal består av flere websider som håndteres av Benders Hem. Benders Hem Webportal tilbys under forutsetning av at De aksepterer følgende vilkår uten forbehold. Dette gjelder også vilkår som fremgår av andre sider på denne Webportalen. Bruk av Benders Hem webportal bekrefter avtalen om bruk på alle punkter og vilkår. Benders Hem forbeholder seg retten til å kunne endre vilkårene for Benders Hem uten forvarsel.

Lenker til andre websider

Benders Hem portalen kan inneholde lenker til andre websider («Links»). Disse websidene kontrolleres ikke av Benders Hem og Benders Hem er på grunn av dette ikke ansvarlig for innholdet på disse hjemmesidene, dette inkluderer uten unntak alle linker til eksterne websider. Benders Hem er heller ikke ansvarlig for overføring av data fra de eksterne linkene som refereres fra denne hjemmesiden. Dette gjelder uten unntak og alle former av overføring, samt skadelig kode i form av virus etc. Benders Hem tilbyr kun disse linkene som en tjeneste for brukeren. Inkluderingen av disse linkene betyr IKKE at Benders Hem samarbeider med de oppfatningene som disse hjemmesidene eller deres operatører fremstiller.

Misbruk og ulovlig bruk

Ved bruk av Benders Hem webportal, bekrefter og garanterer De at Benders Hem ikke kommer til å bli brukt i strid mot Norsk lov eller vilkår på denne siden. Ikke under noen omstendigheter skal Benders Hem webportal brukes til å skade, avaktivere, overbelaste Benders Hem eller forstyrre andre brukeres besøk/arbeid med Benders Hem webportalen. Det er ikke lov å skaffe tilgang eller forsøke å få tilgang til materiell som ikke er godkjent for ditt bruk gjennom Benders Hem webportal.

Bruk av kommunikasjonstjenester

Benders Hem webportalen kan inneholde oppslagstavler, chat, nyhetsgrupper, forum, personlige hjemmesider, kalendere eller andre kommunikasjonsfunksjoner. Disse funksjonene blir lagt tilgjengelig slik at man kan kommunisere med allmenheten eller eventuelt med en gruppe. De aksepterer derfor å bruke kommunikasjonstjenestene i enighet med de regler som gjelder for de berørte tjenestene.
Kort sammendrag:

  • Ikke på noen måte skal man krenke rettssikkerheten for andre.
  • Ikke publisere, laste opp eller distribuere materiell eller informasjon.
  • Ikke laste opp filer eller annet materiell som er beskyttet av eiendomsrett uten å selv ha denne rettigheten eller skaffet tilgang fra innehaveren av denne rettigheten.
  • Ikke laste opp filer eller annet materiell som kan skade andres datamaskin.
  • Ikke annonsere, gjøre reklame eller på annen måte forsøke å selge varer eller tjenester.
  • Ikke gjennomføre undersøkelser, formidle kjedebrev eller pyramidespill.
  • Ikke laste ned noen fil der man vet eller burde vite at ikke kan distrubueres med hensyn til opphavsrett.

Forbehold og ansvarsfraskrivelser

All informasjon, mykvareprodukter og tjenester i eller tilgjengelige gjennom Benders Hem webbside kan inneholde feil. Benders Hem frasier seg alt ansvar for feil på Benders Hem webbside samt konsekvenser av feil på Benders hem webbside. Kontakt: webmaster@benders.se

Oppsigelse / tilgangsbegrensning

Benders Hem forbeholder seg retten til og uten forvarsel, si opp deres tilgang til Benders Hem webbside og dess relaterte tjenester. Dere som besøkere, brukere eller medlem av denne webbside aksepterer herved disse vilkårene. Brudd på disse vilkårene kan medføre utestenging fra webbsiden og i verste fall søksmål i henhold til norsk og internasjonal lov.

Copyright og informasjon om varemerker

Alt innhold på Benders Hem webbside er: Copyright 2014 Benders og/eller deres partnere. Alle rettigheter er forbeholdt.

Varemerker

Navn og varemerker nevnt her kan være varemerker for respektive eier.
Alle rettigheter er forbeholdt Benders Hem Copyright 2014 Benders.