Drenerende belegningsstein for klimaet

Pågående klimaendringer skaper utfordringer for et samfunn i utvikling. Ved å legge drenerende belegningssteiner minsker vi faren for oversvømmelser og forurensing av overflatevannet, samtidig som vi gjør miljøet en stor tjeneste.

Den økte mengden nedbør som de pågående klimaendringene fører med seg gjør at oversvømmelser blir stadig vanligere i samfunnet vårt. Dagens overflatevannsystem har nådd grensen for hvor mye vann det kan håndtere. Derfor må vi bygge byer på en annen måte.

Hva er drenerende belegningsstein?

Drenerende belegningssteinbelegg innebærer at man anlegger flater med vanngjennomslippelige belegningssteiner, som ikke genererer like mye avrenning. Drenerende belegningsstein er simpelthen en stein med ekstra gode drenerende egenskaper.

Hvorfor trenger vi drenerende belegningsstein?

Fortettingen i byene øker overflateavrenningen, reduserer naturlige avrenningsområder og grøntområder samt øker belastningen på overflatevannsystemet. Med tradisjonell byggeteknikk i kombinasjon med endring av klimaet risikerer vi imidlertid å forverre situasjonen. Tradisjonelle konstruksjoner taper normalt bæreevne i nærvær av vann, noe som er grunnen til at man tidligere har benyttet så tette materialer som mulig. Dette har påvirket ulike typer vegetasjon negativt og har gjort det veldig vanskelig for dem å etablere seg.

Ved å bygge med drenerende belegningsstein kan vi bygge en infrastruktur som kan ta unna langt større nedbørsmengder enn dagens systemer. Det skyldes at drenerende belegningssteinbelegg både kan forsinke og magasinere store mengder overflatevann i selve konstruksjonen i stedet for å lede det ned i kummer, samtidig som de renser overflatevannet for urenheter.

Hvordan fungerer drenerende belegningsstein?

Å anlegge belegningssteinflater med drenerende belegningsstein har samme bæreevne som tradisjonelle belegningssteiner. Takket være den drenerende belegningssteinens smarte form kan man anlegge belegningssteinflater som infiltrerer regnvannet gjennom steinen og ned i konstruksjonen. Her forsinkes og renses overflatevannet på naturlig vis før det føres videre til overflatevannsystemet eller danner nytt grunnvann.

Det er imidlertid ikke nok med en drenerende belegningsstein, hele konstruksjonen må være tilpasset for å kunne ta imot strømmen av vann. Les mer i Svensk Markbetongs håndbok Fördröjning av dagvatten med dränerande markstensbeläggningar.

Fordeler med drenerende belegningsstein?

Det er mange fordeler med å bruke drenerende belegningssteinbelegg som byggemetode. Man gjør først og fremst miljøet en stor tjeneste takket være steinens og overbygningens konstruksjon som forsinker og renser overflatevannet før det føres videre til overflatevannsystemet eller danner nytt grunnvann.

Med drenerende belegningsstein kan man også skape en helt plan flate uten kummer og i mange tilfeller også uten dreneringsrør eller ytterligere vannveier, noe som gir svært lave byggekostnader. Dessuten er plane flater uten fall en god løsning når man må stable i høyden, for eksempel ved havner og lagre.

  • Forsinker og demper strømningstopper
  • Avlaster overflatevannsystemet
  • Minsker risikoen for skader på bebyggelse
  • Eliminerer gjenværende vann på overflaten
  • Bidrar til grunnvannsdannelse
  • Renser overflate- og grunnvann
  • Avlaster renseanlegg
  • Samme bæreevne som tradisjonelle konstruksjoner
  • Supplement til overflatevannsystemet

I vårt sortiment av drenerende belegningsstein finner du Bender Gressarmeringsstein Drain, Bender Siena Drain, Bender Bas Drain, Bender Delta Drain og Bender Gressarmeringshelle Drain. Det kommer dessuten flere nyheter senere Drain-sortimentet vårt.