Fiberduk

Marktilbehør

Fiberduk brukes for å sikkerstille at ikke finmateriale vandrer inn i dreneringen eller for å holde ulike materialtyper adskilt.

Farge

  • Grafitt

Drenerende belegningsstein for klimaet

Pågående klimaendringer skaper utfordringer for et samfunn i utvikling. Ved å legge drenerende belegningssteiner minsker vi faren for oversvømmelser og forurensing av overflatevannet, samtidig som vi gjør miljøet en stor tjeneste.

Les mer