Delta

For tungt trafikkerte steder

Deltafamilien har en rekke funksjonelle belegningssteiner for tungt trafikkerte overflater som torg, terminaler og lagerområder. Steinene låser hverandre og tåler rotasjonskrefter meget godt. Delta Drain har ekstra gode drenerende egenskaper gjennom den smarte utformingen. Steinen sammen med underlaget fungerer som et infiltrasjonsanlegg som renser overvannet. Dessuten finnes Benders Eco Delta for den miljøbevisste innkjøperen. Ecoline reduserer mengden nitrogenoksider i luften, spesielt viktig i bymiljøer der nivåene ofte er for høye. I betongproduktene som inngår i ecoline sortimentet tilsettes Titandioksid (TiO2). Den reagerer sammen med dagslys og oksygen i en fotokatalytisk prosses som reduserer mengden skadelige nitrogenoksider i luften. Delta er også optimert for effektiv maskinlegging med 40 stein per lag på pallen, dvs. mer enn 1 m² per løft.

Farge

  • Grå
  • Grafitt

Drenerende belegningsstein for klimaet

Pågående klimaendringer skaper utfordringer for et samfunn i utvikling. Ved å legge drenerende belegningssteiner minsker vi faren for oversvømmelser og forurensing av overflatevannet, samtidig som vi gjør miljøet en stor tjeneste.

Les mer