Benders Tak- og markrengjøring

Marktilbehør

Benders Tak- og markrengjøring behandler takstein, belegningsstein, murer, markiser og terrasser gjennom å effektivt fjerne alger, mose, lav og mugg med hjelp av desinfisering. Mose er det vanskeligste belegget å bli kvitt. Den vokser sakte og går ned i betongsteinens små porer. Ved behandling med Benders Tak- og markrengjøring dør begroingen umiddelbart. Benders Tak- og markrengjøring hjelper deg å gjenskape takets- og belegningens opprinnelige stand som du en gang investerte i. Biologisk nerbrytbart, påvirker ingen bygningsmaterialer negativt.

Drenerende belegningsstein for klimaet

Pågående klimaendringer skaper utfordringer for et samfunn i utvikling. Ved å legge drenerende belegningssteiner minsker vi faren for oversvømmelser og forurensing av overflatevannet, samtidig som vi gjør miljøet en stor tjeneste.

Les mer