Fugesand

Når man legger belegningsstein eller heller er det lett å glemme fugen og dens betydning. Fugen mellom steinene er ikke bare viktig estetisk, men har også flere viktige tekniske funksjoner. Akkurat som valg av stein og korrekt utført grunnarbeid spiller fugen en stor rolle for at sluttresultatet skal bli bra.

Fugesandens funksjon er å låse markbelegningen og redusere ugress i fugene, en godt fylt fug er både stilig og praktisk. Når man har lagt markbelegningen og fuget den kan man med fordel la overskuddet av fugesanden ligge igjen på overflaten over noe tid, så vil vær og vind passe på at den renner ned i fugene etter hvert. Når en overflate som er belagt med belegningsstein eller heller blir utsatt for belastning skjer kraftoverføringen mellom steinene via fugen. Derfor er det viktig at fugen er godt fylt med fugesand slik at kraftoverføringen skjer på riktig måte. Er ikke fugen tilstrekkelig fylt eller for smal finnes risikoen for at steinene blir liggende og støte mot hverandre og kantskader oppstår. En alt for bred fuge som ikke er stabilisert med godt grunnarbeid samt kantsikret kan forårsake at kraftoverføringen skjer på feilaktig måte.

Benders leverer flere typer fugesand. Vår tradisjonelle fugesand finnes i fraksjonene 0-1 mm og 0-2 mm. 0-1 brukes vanligvis til vår belegningsstein i serien Labyrint og Troja. Steinene i denne serien har ikke avstandsknast, så for å sikre at fugene blir godt fylt brukes fraksjonen 0-1 mm. 0-2 brukes til øvrige belegningsstein og heller.
Fugesand 0-2 mm kan også leveres i fargene grå og grafitt. Veksthemmende lettherdende fugesand er en støvredusert veksthemmende fugesand som etter vanning herder til en fast og fleksibel fug som har god motstand mot ugress og begroing. Fugesanden anbefales å bruke på belegningsstein og heller med store fuger. Den passer spesielt godt til Orlando, Fantasi og Ocala, men kan også brukes til andre typer belegg. Den veksthemmende fugesanden skal kun brukes til stein med fargene grå og gråmix, ved bruk av veksthemmende fugesand må belegget sopes helt fritt for sand før vanningen starter (for mer info se separat monteringsanvisning som du finner på www.benders.no). For mer informasjon om våre forskjellige typer fugesand, ta kontakt med din Bendersrepresentant.

Bilde: Ved legging av belegningsstein og heller hvor forskjellige byggemål kombineres, kan fugens bredde trenge tilpasning.