Produseringsprosess av Ekspandert Polystyren

EPS står for ekspandert polystyren og er en hard termoplast. Den produseres i flere trinn via granulat, små plastkuler, som ekspanderes og skummes sammen til homogene blokk for å til slutt skjæres til skiver i egnet størrelse.

Trinn 1 Forskumming

Granulaten skrus inn i forskummeren hvor het damp blir tilsatt under omrøring i en kontinuerlig prosess som får pentan til å ekspandere granulaten til kuler ca. 3-6 mm store, avhengig av ønsket kvalitet og type av granulat.

I dette moment blir det bestemt hvilken trykkfasthet polystyrenskivene til slutt får. Det blir til stor del styrt av densiteten. Når ønsket kulestørrelse er oppnådd transporteres kulene med vifter over til lagersiloer i et tilstøtende lager for mellomlagring.

Trinn 2 Blokkstøping

Etter lagring i 1-3 døgn blir kulene blåst over i en stående blokkform, drøyt seks meter høy. Formen bli fylt helt opp, hvilket gjør at man ikke kan justere mengden/densiteten i dette trinnet. Når formen er fylt presses damp inn gjennom tynne sprekker rundt hele formen og kulene ekspanderer inntil blokken er helt homogen.

Kombinasjonen av varme, trykk og fuktighet får de nå fasetterte kulene til å bindes tett i hverandre. Etter noen minutters avkjøling kan blokken avformes, kontrolleres, merkes opp og med truck settes i rader for enda en mellomlagring. Hele prosedyren tar ca. fem minutter.

Trinn 3 Skjæring

Etter at blokken har stått i noen dager hentes egnede blokker med truck og blir satt på transportbåndet for å automatisk legges ned og mates inn for tilskjæring i skjærelinjen. Skjæringen skjer med et antall glødetråder som stilles inn avhengig av ønsket skivetykkelse, bredde og lengde.

Over- og underskiven samt sidene kappes rent samtidig. I neste trinn kappes skivene i rett lengde. Nettomålet for en renskåret blokk er 6 000 x 1 200 x 1 000 mm.

Skivene blir deretter pakket ut ifra ønsker og behov i pakker, plastet eller kun stroppet på pall. På vintertid dekkes ofte pallene helt for å unngå at skivene fryser sammen.