Produktgrupper av Polystyren

Polystyren er et samlingsnavn for en mengde ulike plaster, hvorav EPS er en av de. Den tradisjonelle hvite er den mest velkjente på markedet. Utover den hvite tilbyr vi også spesialgrupper av EPS.

EPS

Den tradisjonelle typen hvit polystyren som har gode isoleringsegenskaper, er helt tett, klarer store trykkbelastninger og er letthåndterlig.

EPS Plus-F

En hvit polystyren med noe bedre isolering og mekaniske egenskaper. Inneholder dessuten et polymerisk flammebeskyttelsesmiddel som gjør polystyrenen vanskelig å antenne.

EPS Grafitt

En grafittfarget polystyren der pigmenter av grafitt har blitt tilsatt som gir en refleksjon av varmestråling og dermed ca. 20 % bedre isolering sammenlignet med tradisjonell EPS. EPS Grafitt brukes spesielt i veggelementer og andre steder der god isolering er ønskelig og der hvor plassen er begrenset.