PU Steinlim

Konstruksjonslim

Benders PU Steinlim er et 1-komponent lim for liming av støttemurer og lignende utendørsprodukter. Limet hefter godt på betong og naturstein. Benders PU Steinlim får en sterk limfuge allerede etter 30 minutter.

Farge

  • Lysgul

Drenerende belegningsstein for klimaet

Pågående klimaendringer skaper utfordringer for et samfunn i utvikling. Ved å legge drenerende belegningssteiner minsker vi faren for oversvømmelser og forurensing av overflatevannet, samtidig som vi gjør miljøet en stor tjeneste.

Les mer