Dreneringsmatte

Dreneringsmatte

Med dreneringsmatte kan du legge belegningsstein og heller uten å grave opp det eksisterende underlaget først. Matten kan brukes på både betong, asfalt og gammel belegningsstein, og gjør det mulig å legge heller og stein direkte på underlaget, uten noen form for forarbeid. Drenerer bort vann, hindrer forskyvninger og holder belegningssteinen på plass. Merk at bruk av dreneringsmatte ikke vil jevne ut ujevnheter i det originale underlaget.

Farge

  • Svart

Drenerende belegningsstein for klimaet

Pågående klimaendringer skaper utfordringer for et samfunn i utvikling. Ved å legge drenerende belegningssteiner minsker vi faren for oversvømmelser og forurensing av overflatevannet, samtidig som vi gjør miljøet en stor tjeneste.

Les mer