Spikma Gatekant

Vår nergravingsbare gatekant har en slett overflate og grå farge. Gatekanten gir en stabil kant og brukes med fordel sammen med vår belegningsstein. Spikma Gatekant er et alternativ til spikret kanstein. Gatekant monteres i jordfuktig betong.

Farge

  • Grå

Drenerende belegningsstein for klimaet

Pågående klimaendringer skaper utfordringer for et samfunn i utvikling. Ved å legge drenerende belegningssteiner minsker vi faren for oversvømmelser og forurensing av overflatevannet, samtidig som vi gjør miljøet en stor tjeneste.

Les mer