Plint 750 Carport

Står støtt

Pilarfundament med støpehull for eventuell stolpesko, hullet er drenert gjennom luftehullet. Pilaren er noe konisk med toppmål 200x200 mm. Den innstøpte grunnplaten er 500x500 mm.

Farge

  • Grå

Drenerende belegningsstein for klimaet

Pågående klimaendringer skaper utfordringer for et samfunn i utvikling. Ved å legge drenerende belegningssteiner minsker vi faren for oversvømmelser og forurensing av overflatevannet, samtidig som vi gjør miljøet en stor tjeneste.

Les mer