Steinmel

Ligger stødig

Underlaget er ekstremt viktig for bra sluttresultat og lang holdbarhet. Steinmel kan anvendes som et siste lag før du legger på belegningsstein eller heller.

Farge

  • Grå

Drenerende belegningsstein for klimaet

Pågående klimaendringer skaper utfordringer for et samfunn i utvikling. Ved å legge drenerende belegningssteiner minsker vi faren for oversvømmelser og forurensing av overflatevannet, samtidig som vi gjør miljøet en stor tjeneste.

Les mer