Tak

Benders betongtakstein har blitt lagt på Nordiske tak i over 50 år. Vår mest populære profil er Dobbelkrum, men også Enkelkrum og Flat er standard profiler i vårt sortiment. Alle typer kommer i en rekke ulike farger og overflatebehandlinger.

Betongtilbehør

Benders tilbehør i betong gir huset dets endelige utseende. Med samme vakre overflate på tilbehørene med dobbel overflatebehandling og sikker emballering er dette kronen på verket. Mange tilbehør forenkler dessuten leggingen og forkorter monteringstiden.