Tak

Benders betongtakstein har blitt lagt på Nordiske tak i over 50 år. Vår mest populære profil er Dobbelkrum, men også Enkelkrum og Flat er standard profiler i vårt sortiment. Alle typer kommer i en rekke ulike farger og overflatebehandlinger.

Carisma flat

Vår takstein for moderne arkitektur! Denne taksteinen gir arkitekten muligheter som ikke fantes tidligere. Med Carisma kan du skape en skiferlignende tak som ligger i tiden.