Benders satser på bærekraftig transport på jernbane – bygger logistikksenter i Umeå

2022-01-25

Byggematerialprodusenten Benders Sverige AB har i disse dager kommet til enighet med Umeå kommune om oppkjøp av en stor eiendom til logistikksatsing. Målsettingen er å erstatte den lange lastebiltransporten til Norrland med en togløsning, samtidig som markedsnærværet i nord forsterkes betydelig.

Benders har flere fabrikker i de sørlige delene av Sverige og transportvolumene nordover øker stadig. I tråd med Benders sine miljømål vil man nå skape forutsetninger for bærekraftige leveranser til de nordlige markedene.

– Norrland vokser raskt akkurat nå takket være mange store industrisatsinger. Vi ser en økende etterspørsel etter produktene våre, men markedet leter også etter bærekraftige løsninger, forteller Christer Hofling, som er Supply Chain Chef hos Benders.

Togtrafikk er nøkkelen til bærekraft

I første omgang dreier Umeåsatsingen seg om et areal på rundt 65 000 m2 med eksisterende jernbanespor, men Benders har opsjon på et omtrent like stort areal til i direkte tilknytning til dette. Her vil man skape et logistikksenter som kommer til å lagerføre Benders sitt brede sortiment.

Tre av foretakets anlegg har allerede i dag jernbanespor – Åstorp, Uddevalla og Bålsta utenfor Stockholm. Fra fabrikkene i Hjo og Götene har man en togløsning med Skövde som base.

– Vi begynte å kjøre egne togsett mellom fabrikken i Bålsta og lageret i norske Kongsvinger allerede i 2010. Siden da har vi arbeidet intenst med å flytte så mange transporter som mulig over på jernbane i samarbeid med blant annet Green Cargo, fortsetter Christer og legger til at galopperende drivstoffkostnader også driver frem utviklingen mot bærekraftige løsninger.

Lokalt distribusjonsnett tar form – forbereder for ellastebiler

– I Umeå bygger vi opp et lokalt distribusjonsnett for kunder innenfor en radius av ca. 25 mil – det innbefatter steder som Luleå og Sundsvall, men på sikt også Vasa i Finland via fergelinjen. Målet er å kunne gjennomføre disse transportene utelukkende med fossilfrie drivstoff så snart som mulig. Kjøretøyprodusentene har ikke løsningene klare riktig ennå, men utviklingen går fort og vi vil være en del av den. Tiden får vise om det blir eldrift, biogass eller hydrogen, sier Christer videre.

Nytt konsept – og mulig produksjon i Umeå

Hvor stort Umeåanlegget kommer til å bli og hvordan det skal se ut, vil bli bestemt før sommeren. Samtaler har nettopp blitt innledet med eksterne interessenter om et konsept som er nytt for Benders.

– Her vil vi også tilby andre foretak bærekraftige lager- og logistikkløsninger, og hvor stor interessen blir kommer til å påvirke utformingen av anlegget – vi er overbevist om at grunnlaget er til stede. Med en litt lengre tidshorisont kan det også blir aktuelt med et produksjonsanlegg i Umeå når markedssituasjonen er den rette.

Plass til et slikt anlegg inngår i planene for logistikksenteret, forteller Christer Hofling.

Store positive miljøeffekter

Allerede det første året regner Benders med at rundt 25 000 tonn produkter kommer til å passere gjennom anlegget, noe som innebærer at nær 700 dieseldrevne vogntog forsvinner fra veiene og med dem opp mot 2000 tonn karbonoksid.

– Vi vil ligge i forkant og er overbevist om at dette er riktig vei for fremtiden, avslutter Christer Hofling som håper på byggestart i løpet av året og at anlegget i Umeå kan tas i bruk senest i begynnelsen av 2023.