Ny administrerende direktør for Benders Sverige AB

2021-04-12

Den 3. mai blir Mats Jakobsson ny administrerende direktør for Benders Sverige AB, mens nåværende administrerende direktør, Ove Bender, trer inn som konsernsjef for Bendersforetakene, der flere selskaper både i Sverige og utlandet inngår.

Mats Jakobsson er i dag administrerende direktør og markedssjef i Benders Sverige AB og innledet karrieren sin i selskapet som selger i USA allerede i 1988.

Forbereder generasjonsskifte

Som følge av skiftet av administrerende direktør regner Ove Bender med å få mer tid til strategisk utviklingsarbeid samt skape forutsetninger for det fremtidige lederskapet i det familieeide foretaket, som har vokst veldig raskt i løpet av det siste tiåret, både organisk og gjennom en rekke oppkjøp.

– Vi står foran et generasjonsskifte på mange nivåer i konsernet i løpet av det kommende tiåret, og jeg ser det som svært viktige spørsmål å jobbe med i god tid. Nå ser jeg frem noen spennende år med fortsatt vekst under Mats sin ledelse, samtidig som vi med felles krefter gjør forberedelser til en langsiktig foryngelse, sier Ove Bender.

Utfordringer venter

– Det er en stor ære å få denne tilliten og jeg ser frem til å gi meg i kast med en rekke utfordringer innenfor områder som bærekraft, digitalisering og videre utvikling av nye produkter og produksjonsmetoder – selvsagt fortsatt med Ove som mentor, sier Mats Jakobsson.

Min rolle som markedssjef overtas av Stefan Kvist, som er godt forberedt for dette oppdraget etter ti år hos Benders.

– Det føles veldig trygt å overlate den daglige driften til Mats, som etter mer enn tretti år kjenner både foretaket og meg inn og ut. Ansvarsfordelingen i konsernet som helhet får ganske enkelt vokse frem i løpet av året som kommer, sier Ove Bender avslutningsvis.