Prosjekt Hallandsåsen

Tunellen gjennom Hallandsåsen består av to parallelle enkeltspor på en totallengde av 8,7 km. Den strekker seg fra Båstad i nord til Förslöv i syd og er en viktig del av vestkystbanen mellom Göteborg og Lund. De første togene er planlagt til den første turen igjennom tunellen i 2015 og før det kommer vi på Benders til å ha levert 35 km med prosjektspesifikke kabelrenner til dette prosjektet.

Tunellen igjennom Hallandsåsen startet allerede i 1992 men ble stoppet 5 år senere p.g.a. miljømessige grunner. 6 år senere startet de arbeidet på nytt og år 2015 er det planlagt at det første toget skal gå igjennom tunellen. Til tunellen i Hallandsåsen skal Benders levere 15 600 kabelrenner som blir en total strekke på 35 km. På Benders startet vi produksjonen av kabelrenner i September 2012 og fortsetter helt frem til midten av 2014. De første kabelrennene ble levert til tunellen i Februar 2013 og etter dette har leveransene skjedd fortløpende.

Alle kabelrennene produseres på Bendersfabrikken som ligger strategisk plassert i Åstorp, rett utenfor Helsingborg. For å imøtese dets spesielle behovet har vi utviklet og produsert spesialtilpassede renner til hele dette prosjektet. Kabelrenner med og uten mellomvegg samt ulike bredder har blitt produsert sammen med delte renner for kabelbrønner og renner med ferdigstøpte hull for kabelforinger. Med en egen formproduksjon, kunnskap og sterke ressurser i bedriften har vi muligheten til å være fleksible og kan derfor spesialtilpasse og utvikle produkter etter prosjektet. Dette gjør oss til en komplett leverandør av betongprodukter.

Den innledende kabelrennen er 2 250 x 820 x 640 mm og veier 1 000kg. På rennene legges ett lokk som kommer til å fungere som en nødutgang ved eventuelle stopp eller ulykker. Totalt leverer vi på Benders 46 800 lokk som produseres på vårt anlegg i Frillesås, litt nord for Varberg. Lokkene er 70 mm tykke og veier nesten 100 kg pr stykk, noe som må til for at de skal ligge igjen når togene kjører forbi i tunnelen i ca. 200 km/t.

«Benders er en leverandør som hører på kundenes behov og krav. Under produksjonen av kabelrennene har vi jobbet med store kvalitets- og toleransekrav som har betydd store utfordringer for leverandøren. Leveringstidene har vært feilfrie med gode rutiner i produksjonsplanleggingen, noe som innebærer at vi aldri har manglet materiell på arbeidsplassen til tross for at vi har hatt en god arbeidsflyt i prosjektet.» - Kenneth Olsson, Trafikverket

Etter at tunellen ble forberedt til bruk av kabelrenner har monteringen blitt utført imponerende raskt med opptil ca. 213 renner pr skift, noe som tilsvarer en strekke på 0,5km. I området mellom kabelrennene og tunellveggen legges det totalt ca. 22 000 m² av Benders sine slette heller 30x30x6 sammen med lokkene, og skal bli en lang nødutgang.

All materiell, blant annet prosjektspesifikke kabelrenner, vanlige standardrenner, lokk, kontaktledningsfundament, spenneanker, kabelbrønner, brønnsringer og slette heller, dette utgjør en levering fra Benders på ca. 30 000 tonn med betongprodukter.