Sortimentsforklaring av spikret kantstein

I vårt sortiment av spikrede kantstein finnes det en mengde ulike varianter og løsninger. For å få en bedre forståelse av hva de ulike modellene kan brukes til har vi skrevet en forklaring til kundene våres for å gjøre det enklere for deg å velge riktig produkt.

Våre kantsteiner finnes i radier fra 0,5 til 15m, både innvendige (konkave) og utvendige (konvekse). Overganger og avslutninger finnes både til høyre og venstre side. Når man prater om innersving og yttersving, høyre eller venstre så tar man alltid utgangspunkt i at man står midt på veien og ser mot veikanten.

Type A

Brukes på parkeringsplasser eller gater med lite trafikk og lav hastighetsbegrensning som for eksempel i et borettslag.

Type B

Brukes på veier med mer trafikk og der litt kraftigere produkter kreves som for eksempel gjennomkjøringer eller i byområder.

Type C

Er ett enklere produkt som brukes mest i parker, gårdsplasser eller gang- og sykkelsti.

Type D

Brukes ved sterkt trafikkerte områder der det kreves kraftigere avledere som for eksempel hovedveier.

Type F

Vår høyeste spikerkantstein som brukes på tungt trafikkerte gater og veier der ekstra kraftige avledere kreves. Kan brukes på industriområder.

Type H

Dette er en høyhastighetskantstein som skal brukes på veier med høy hastighetsbegrensning som for eksempel motorveier. Toppbelegget av asfalten legges alltid mot kantsteinen for å få en myk oppkjøring og ikke en avvisende kantstein.

Vårt brede sortiment av overfarts- og gangveiskantstein passer inn i de fleste behov. Av disse kantsteinene finnes det også konkave og konvekse kantsteiner med overganger til produktene i vårt øvrige kantsteinssortiment. Når kantsteinen skal brukes sammen med noen av våre belegningssteiner eller heller finnes det også en løsning for dette. Istedenfor den vanlige bakkanten kan man da få ett spikerblekk isteden, dette finnes i både Type R og Type T.

Type R

Er en lavvinkels kantstein som passer godt til for eksempel en garasjeoppkjørsel.

Type S

Har samme funksjon som Type R men produseres med en annen profil.

Type T

Denne kantsteinen passer utmerket til der gangveier krysser gaten eller ved ett overgangsfelt. Takket være sin rette fremkant gir det tydelige signaler til synsskadde om hvor gangbanen begynner og hvor den slutter.

Type U

Denne modellen har samme funksjon som Type T, men gir en mykere overgang. Denne er ikke kjørbar.

Komplett sortimentsforklaring finner du her. Sortimentsforklaring (PDF-dokument, 103 kB)