Bruksområder og kvaliteter for polystyren

Ekspandert polystyren produseres i homogene blokk gjennom at små plastkuler og granulat, ekspanderes og skummes sammen. Disse blokkene har forskjellig tetthet og deles inn i kvalitetsklasser med hensyn til trykkfasthet i kPa.

Blokk av forskjellig kvalitet gir ulike isoleringsverdier og egner seg derav til ulike formål. Visse kvaliteter er for eksempel tilpasset for isolering av grunner, mens andre er tilpasset for vegger eller tak.

Kvalitetsklasser

EPS 60

Brukes hovedsakelig i tak, uten krav på større belastning.

EPS 80

Brukes i veggelementer, villagrunner og i mindre bygg.

EPS 100

Velegnet for grunner i større hus og industribygg.

EPS 150

Egnet for større grunner med spesielle krav.

EPS 200

Brukes for kantelementer og grunner med høy belastning, samt under bærevegger.

XPS 300 og XPS 600

Egnet for svært høye krav til langsiktig trykkstyrke og andre spesielle krav.