Polystyren EPS/XPS

Polystyren er et begrep som omfatter flere typer plast med ulike egenskaper, f.eks. Ekspandert polystyren (EPS) og Ekstrudert polystyren (XPS)

EPS, ekspandert polystyren og XPS, ekstrudert polystyren er begge harde termoplaster av samme grunnråvare, styren-monomer, men med forskjellige produksjonsprosesser og bruksområder.

EPS fremstilles i flere trinn. Først dannes granulater gjennom polymerisasjon. Disse små plastkulene ekspanderes, og skummes deretter sammen til homogene blokk for å til slutt skjæres i skiver i egnet størrelse.

XPS blir fremstilt gjennom at den flytende polymersmelten ekstruderes (presses) gjennom en spalt og får ønsket skivetykkelse umiddelbart. Sidene og lengdene kappas siden løpende i en kontinuerlig prosess.

Benders EPS finnes i kvalitetene 60-200 kPa og brukes blant annet i tak, vegger og grunner – både villagrunner, mindre bygg og i større hus og industribygg. EPS brukes også i kantelementer hvor f.eks. L-formede sokkelelementer av EPS blir belagt med betong.. Les mer om EPS forskjellige typer i ”Bruksområder og kvaliteter for EPS"

Benders XPS finnes i kvalitetene 300-600 og brukes når det er meget høye krav til langsiktig trykkstyrke.