Vahtpolüstüreen – EPS/XPS

Vahtpolüstüreen on termin, mis hõlmab palju erinevate omadustega plastiliike. Paisutatud polüstüreen (EPS) ja ekstrudeeritud polüstüreenvaht (XPS) on kaks nendest plastidest.

EPS ja XPS on jäigad termoplastid, mis on tehtud samast toorainest (stüreeni monomeerist). Siiski on nende tootmisprotsess ja kasutamisalad erinevad.

EPS-i toodetakse mitmes etapis. Kõigepealt moodustatakse polümerisatsiooni teel granulaat. Seejärel graanulid paisutatakse ja vahustatakse kokku homogeenseks massiks. Lõpuks lõigatakse plokid sobiva kujuga paneelideks/lehtedeks.

XPS-i seevastu toodetakse vedela polümeerisulandi ekstrudeerimise teel läbi pilu, mis annab soovitud paneeli/ploki paksuse. Seejärel lõigatakse küljed ja pikkused katkematus protsessis parajaks.

Bendersi EPS on müügil kvaliteediklassides 60–200 kPa ja seda kasutatakse muuhulgas katustes, seintes ja vundamentides (väikestest üksikelamutest kuni suurte tööstushooneteni). Seda kasutatakse ka servaelementides, kus näiteks vahtplastist L-kujulised soklielemendid kaetakse betooniga. Rohkem võite lugeda meie erinevate klasside EPS-i ja XPS-i kohta lehelt „Vahtpolüstüreen – kasutamine ja kvaliteediklassid”.

Bendersi XPS on müügil kvaliteediklassides 300–600 kPa ja seda kasutatakse seal, kus pikaajalise survetugevuse nõuded on ranged.