Vahtpolüstüreeni kasutusvaldkonnad ja kvaliteediklassid

Vahtpolüstüreeni toodetakse homogeensete plokkidena väikeste graanulite (granulaati) paisutamise ja kokku vahustamise teel. Ploki tihedus võib varieeruda ja kvaliteediklass määratakse kindlaks survetugevuse järgi kPa-des.

Erinevaid isolatsioonivõimalusi pakkudes sobivad erinevad kvaliteediklassid erinevate eesmärkide täitmiseks. Näiteks sobivad teatud kvaliteediklassid vundamentide isoleerimiseks, teised aga sobivad rohkem kasutamiseks seintes ja katustel.

Kvaliteediklassid

EPS 60

Kasutatakse peamiselt katustes ja fassaadidel, kus ei vajata märkimisväärsete koormuste talumise võimet.

EPS 80

Kasutatakse seinaelementides, majade vundamentides ja väiksemates hoonetes.

EPS 100

Väga sobiv suuremate majade ja tööstushoonete vundamentides.

EPS 150

Sobib suurtele vundamentidele, mille puhul esineb mingeid erinõudeid.

EPS 200

Kasutatakse servaelementide, suure koormusega vundamentide ja kandeseinte korral.

XPS 300 ja XPS 600

Välja töötatud erinõuetele vastamiseks, nt eriti pikaajaliseks survetugevuseks.