EPS – tootmine

EPS tähendab paisutatud polüstüreeni, jäika termoplasti. EPS-i toodetakse mitmes etapis. Väikesed plastgraanulid (granulaat) paisutatakse ja vahustatakse homogeenseteks plokkideks. Need lõigatakse seejärel sobiva kujuga plaatideks/lehtedeks.

1. etapp. Eelpaisutus

Granulaat söödetakse eelpaisutajasse. Siin segatakse segusse pideva protsessina kuuma auru, mis põhjustab granulaadis oleva pentaani paisumise. Sõltuvalt granulaadi liigist ja soovitud EPS-i kvaliteediklassist lastakse graanulitel jõuda 36 mm suuruseni.

See osa protsessist määrab ära vahtplasti paneelide/lehtede lõpliku survetugevuse. Survetugevus on suuresti tingitud tihedusest. Kui graanulid on saavutanud soovitud suuruse, transporditakse need (ventilaatorite abil) ajutiseks ladustamiseks kõrvalolevasse hoidlasse.

2. etapp. Ploki valamine

Pärast 1–3-päevast ladustamist puhutakse graanulid vertikaalsesse plokivormi, mis on veidi üle kuue meetri kõrge. Kuna vorm täidetakse ääreni, ei saa selles järgus kogust/tihedust reguleerida. Kui vorm on täis, puhutakse ümber kogu vormi olevate pilude sisse aur. Graanulid paisuvad edasi, kuni plokk on täiesti homogeenne.

Kuumuse, surve ja niiskuse koosmõju põhjustab nüüd juba tahuliste graanulite tugeva liitumise üksteisega. Mõneminutilise jahutamise järel võib ploki vormist eemaldada, üle kontrollida, märgistada ja teiseks ajutise hoidmise perioodiks üles rivistada (nt kahveltõstuki abil). Kogu protseduur võtab umbes viis minutit.

3. etapp. Lõikamine

Kui plokk on mõne päeva seisnud, asetab kahveltõstuk selle konveierile, Siin keeratakse see automaatselt külili ja söödetakse lõikeliinile, kus see mõõtu lõigatakse, Lõikamiseks kasutatakse mitut kuuma traati. Need seatakse nii, et saada paneeli/lehe soovitud paksus, laius ja pikkus. Paneelide/lehtede pealmised ja alumised pinnad ning küljed lõigatakse korraga puhtalt. Järgmises etapis lõigatakse paneelide/lehtede pikkused õigeks. Puhtalt lõigatud ploki netomõõtmed on 6000 × 1200 × 1000 mm.

Seejärel koostatakse paneelidest/lehtedest soovitud pakid. Need mässitakse plastkilesse või laotakse lihtsalt kaubaalustele. Talvel kaetakse kaubaalused sageli kinni, et vältida paneelide/lehtede üksteise külge külmumist.