Bohusgranit Smågatsten Antik

Name
Colour Grey Bohus
Art. no. 312004107
Unit m2 - kvadratmeter

 • Weight kg 205
 • EAN 7332897001628
 • Family GG
 • Width 100
 • Height 100
 • Pcs/M² 85-95 st
 • Frp enhet Löst material
 • Kg/M² 85-95 kg
Name
Colour Grey Bohus
Art. no. 312004107-J
Unit säck

 • Weight kg 1025
 • EAN 7332897001796
 • Family GG
 • Width 100
 • Height 100
 • Pcs/M² 85-95 st
 • Frp enhet Säckat 5 m²/säck
 • Kg/M² 85-95 kg
Name
Colour Röd Bohus
Art. no. 312004106
Unit m2 - kvadratmeter

 • Weight kg 205
 • EAN 7332897001611
 • Family GG
 • Width 100
 • Height 100
 • Pcs/M² 85-95 st
 • Frp enhet Löst material
 • Kg/M² 85-95 kg
Name
Colour Röd Bohus
Art. no. 312004106-J
Unit säck

 • Weight kg 1025
 • EAN 7332897001789
 • Family GG
 • Width 100
 • Height 100
 • Pcs/M² 85-95 st
 • Frp enhet Säckat 5 m²/säck
 • Kg/M² 85-95 kg