Spikma lim

Spikma lim

Vid betongunderlag och t ex vid membramisolering på broar, då spikmetoden ej kan användas, förordrar vi limremsa av polymerasfalt som smältes med gasollåga. Alternativt används kantstenslim, specialbruk, i säckar för utspädning med vatten enligt instruktion på säcken. Normal åtgång ca 1 kg/m. Bruket kan även användas för utjämning av mindre ojämnheter.

Choose model

Documents

The Spikma method

Pinned kerbing was developed towards the end of the 1960s and, since then, has been manufactured and developed by Spikma and Benders. The need for prefabricated kerbing grew along with increased vehicular traffic and the problems this brought. A simple product that was cheap to maintain and could be laid quickly was needed.

Read more