Takannonser

Letar du annonsmaterial hittar du här färdiga annonser i olika storlekar och utföranden. Våra annonser finns för dagspress (DP) respektive fackpress (FP). Vid dagspress är annonserna tryckoptimerade för obestruket papper med 150 dpi/ppi, och för fackpress är annonserna tryckoptimerade för bestruket papper med 300 dpi/ppi.

Takannonser

Dagspress 80x80 mm

Dagspress 80x155 mm

Dagspress 90x120 mm

Dagspress 92x260 mm

Dagspress 108x280 mm

Dagspress 125x80 mm

Dagspress 122x88 mm

Dagspress 122x110 mm

Fackpress 92x260 mm

Fackpress 108x280 mm

Fackpress 217x141 mm

Fackpress 225x310 mm Helsida med utfall

Fackpress 80x155 mm

Fackpress 122x88 mm

Fackpress 122x110 mm

Annonstext

Vill du använda dig av vår annonstext går det att ladda ner texterna samlade i ett Word-dokument, lätt att klippa och klistra.

Word-dokument (Word-dokument, 44 kB)

Annonsbilder

Benders bilder och logo på följande sidor är belagda med copyright © och omfattas av lagen om upphovsrätt. Det är inte tillåtet att publicera i tryck eller digitala media, eller på annat sätt mångfaldiga eller utge dessa bilder utan tillstånd från Benders. Det är ej heller tillåtet att manipulera, korrigera eller på annat sätt förändra dessa bilder utan tillstånd från oss. Vid användning skall bilderna entydigt marknadsföra Benders Sverige AB och dess produkter.