Användarvillkor

Benders Hem Webbportal består av diverse webbsidor som sköts av Benders Hem. Benders Hem Webbportalen erbjudes er under förutsättning av att ni accepterar följande villkor utan förbehåll. Detta gäller även villkor som framgår av andra sidor på denna webbportal. Er användning av Benders Hem webbportal bekräftar detta avtal på alla punkter och villkor. Benders Hem förbehåller sig rätten att utan varsel ändra de villkor som gäller för Benders Hem.

Länkar till andra webbsidor

Benders Hem portalen kan innehålla länkar till andra webbsidor ("Links"). Dessa webbsidor kontrolleras inte av Benders Hem och Benders Hem är på grund av detta inte ansvarig för innehållet på dessa webbsidor, detta inkluderar utan undantag alla länkar till externa webbsidor. Benders Hem är heller inte ansvarig för överföring av data från de externa länkar som refereras från denna webbplats. Detta gäller utan undantag och alla former av överföring samt skadlig kod i form av virus etc. Benders Hem erbjuder enbart dessa länkar som en tjänst för användaren. Inkluderingen av dessa länkar betyder INTE att, Benders Hem sympatiserar med de uppfattningar som dessa webbsidor eller deras operatörer framställer.

Missbruk och olovlig användning

Vid användning av Benders Hem webbportal, bekräftar och garanterar Ni Benders Hem att ni inte kommer att använda Benders Hem på ett sådant sätt att det strider mot svensk lagstiftning eller villkoren på denna sida. Ni får under inga omständighet använda Benders Hem webbplatsen så att det kan skada, avaktivera, överbelasta Benders Hem eller förstöra andra användares besök/arbete med Benders Hem webbportalen. Ni får ej skaffa tillgång eller försöka få tillgång till material som ni inte erhållit tillstånd till genom Benders Hem webbportalen.

Användning av kommunikationstjänster

Benders Hem webbportalen kan innehålla anslagstavlor, chatt, nyhetsgrupper, forum, personliga hemsidor, kalendrar eller andra kommunikationsfunktioner. Dessa funktioner har gjorts tillgängliga så att man kan kommunicera med större offentlighet eller med en grupp. Ni accepterar därför att använda kommunikationstjänsterna i enlighet med de regler som gäller för berörda tjänster. Ni accepterar att:

  • Inte på något sätt kränka rättssäkerheten för andra.
  • Inte publicera ladda upp, distribuera någon form av opassande material eller information.
  • Inte ladda upp filer eller annat material som är skyddat av egendomsrätt utan att själv inneha dessa rättigheter eller skaffat tillstånd från innehavaren av rättigheten.
  • Inte ladda upp filer eller annat material som kan skada andras datorer.
  • Inte annonsera, göra reklam eller på annat sätt försöka att sälja varor eller tjänster
  • Inte genomföra undersökningar, förmedla kedjebrev, pyramidspel.
  • Inte ladda ned någon fil där man känner till eller borde känna till inte kan distribueras med hänsyn till upphovsrättsliga orsaker.

Benders Hem har ingen förpliktelse att övervaka kommunikationstjänsterna. Dock förbehåller Benders Hem sig rätten att läsa igenom och utvärdera material som är upplagt i dessa kommunikationstjänster. Benders Hem förbehåller sig rätten att exkludera och förhindra tillgången till material och utan att lämna besked ta bort sådant material.

Benders Hem förbehåller sig rätten att alltid kunna offentliggöra och lämna ut information som är nödvändig till stat eller myndighet. Benders Hem varken godkänner eller ger tillstånd till information som kan finnas i våra kommunikationstjänster. På denna grund frånsäger Benders Hem sig allt ansvar i förbindelse med kommunikationstjänsterna och var handling indirekt eller direkt som kan vara resultatet av att delta i någon av tjänsterna. Administratörer och användare är inte auktoriserade att tala eller upplysa på Benders Hem vägnar, deras synpunkter är inte nödvändigtvis synpunkter och inställningar som överensstämmer med Benders Hem.

Förbehåll och ansvarsfrånsägelse

All information, mjukvaruprodukter och tjänster i eller tillgängliga genom Benders Hem webbplats kan innehålla felaktigheter. Benders Hem frånsäger sig allt ansvar för fel i Benders Hem webbplats samt konsekvenser av fel i Benders hem webbplats. Kontakt: webmaster@benders.se

Uppsägning/tillgångsbegränsning

Benders Hem förbehåller sig rätten att utan varsel, säga upp Er tillgång till Benders Hem webbplats och dess relaterande tjänster. Ni som besökare, användare eller medlem av denna webbplats accepterar härmed dessa villkor. Överträdelse av dessa villkor kan medföra utestängning från webbplatsen och i värsta fall lagsökning enligt svensk och internationell lagstiftning.

Copyright och information om varumärken

Allt innehåll på Benders Hem webbplats är: Copyright 2014 Benders och/eller deras partner. Alla rättigheter förbehålles.

Varumärken

Namn och varumärken nämnda här kan vara varumärken för respektive ägare.
Alla rättigheter förbehålles Benders Hem Copyright 2014 Benders.