Tak & Markannonser

Letar du annonsmaterial hittar du här färdiga annonser i olika storlekar och utföranden. Våra annonser finns för dagspress (DP) respektive fackpress (FP). Vid dagspress är annonserna tryckoptimerade för obestruket papper med 150 dpi/ppi, och för fackpress är annonserna tryckoptimerade för bestruket papper med 300 dpi/ppi.

Tak & Markannonser

Dagspress 80x155 mm

Dagspress 122x88 mm

Dagspress 122x110 mm

Fackpress 80x155 mm

Fackpress 122x88 mm

Fackpress 122x110 mm

Annonstext

Vill du använda dig av vår annonstext går det att ladda ner texterna samlade i ett Word-dokument, lätt att klippa och klistra.

Word-dokument (Word-dokument, 42 kB)

Annonsbilder

Benders bilder och logo på följande sidor är belagda med copyright © och omfattas av lagen om upphovsrätt. Det är inte tillåtet att publicera i tryck eller digitala media, eller på annat sätt mångfaldiga eller utge dessa bilder utan tillstånd från Benders. Det är ej heller tillåtet att manipulera, korrigera eller på annat sätt förändra dessa bilder utan tillstånd från oss. Vid användning skall bilderna entydigt marknadsföra Benders Sverige AB och dess produkter.