Ofte stilte spørsmål

Hjelp meg å velge!

 • Hvordan får jeg inspirasjon?

  Benytt vår hjemmeside eller vår brosjyre for og få inspirasjon og ideer. Klikk på INSPIRASJON oppe på vår hjemmeside for å se bilder, eller klikk INSPIRASJONS VERKTØY der kan du for eksempel kombinere en ønsket husfarge med alternative farger på taksteinen og belegningsstein. Alle våre brosjyrer og legganvisninger kan leses eller lastes ned fra nettet, klikk på BROSJYERE eller DOKUMENTER på vår hjemmeside, ønsker du brosjyre tilsendt så kontakt oss eller din forhandler. Mange butikker har også utstilling av våre produkter, klikk på vårt FORHANDLERSØK for og finne din lokale butikk.

 • Hvilke egenskaper har de forskjellige overflatebehandlingene?

  UBEHANDLET takstein er produsert av gjennomfarget betong. Fargen består av jernoksid. Taksteinen har en rå betongoverflate og gir et robust inntrykk. En ubehandlet takstein får ofte et naturlig saltutslag på overflaten første året for og siden modne til sin naturlige farge.

  OVERFLATEBEHANDLET takstein er en gjennomfarget stein som overflatebehandles to ganger med Benderit og som gir deg mulighet til å velge betongtakstein i et stort antall farger. Benderit er en egenutviklet farge og spesielt laget for å appliseres på betongtakstein som sikrer høyeste kvalitet.

  CANDOR er en høyblank overflatebehandling, Benderit med tillegg av klarlakk, som gir mange fordeler. Candor er mer slitesterk og får derav en lengre estetisk livslengde. Den har en hardere overflate og er derfor mer motstandsdyktig mot mose- og algevekst. Et vel utprøvd produkt siden 15 år tilbake med økende etterspørsel.

  BRILLIANT er fremtidens overflatebehandling produsert allerede i dag. En metallic basert pigment gir overlegen holdbarhet sammenlignet med alt som har blitt laget innen betongtakstein frem til nå. Pigmentene i fargen er flate hvilket skaper et fargespill du aldri har sett før. Glansen er overlegen og fargen skifter med hjelp av lyset som treffer taksteinen.

  STRUKTUR har et knust steinmateriale som er blandet inn i vår Benderit farge for å skape en strukturert overflate. Overflaten gjør at snøen blir liggende lengre på taket og vekten fordeles jevnere på huset. En favoritt i snørike områder.

 • Hvor lang livslengde er det på betongtakstein?

  Det er ikke uvanlig at betongtakstein ligger på taket i 60-70 år uten problemer, og historien viser at tegltak kan ligge i godt over 100 år.

HVOR MYE TRENGER JEG?

 • Hvor mye takstein trenger jeg til mitt tak?

  Det nøyaktige forbruket bestemmes av hvilken type takstein du velger og hvilken lekteavstand du må bruke på taket. Velgere du en standard dobbelkrum betongtakstein og kan bruke maks lekteavstand på 37,5 cm, så gir det ett forbruk på ca. 9 stein pr.m². Vårt beregningsprogram som ligger på vår hjemmeside er også ett godt og enkelt hjelpemiddel for og finne ditt forbruk. Følg alltid anvisningene i våre leggeanvinsinger når du skal legge ett Benders tak.

 • Hvor mange snøfangerkroker trenger jeg?

  Bruk NOMO Kalkulator til dette. Her får du hjelp til å beregne forbruk og du får også forslag til leggingsmønster.

 • Hvor mange liter er det i en 800 kg sekk?

  Materialenes densitet varierer. På et generelt grunnlag kan man si at en 800 kg sekk dekormateriale inneholder ca. 500 litrer.

 • Hvor mye fugesand må jeg bruke på min marksteinsbelegning?

  For forbrukstabell, se Forbrukstabell fugesand.

HVORDAN OG HVOR HANDLER JEG?

 • Hvordan og hvor handler jeg deres produkter?

  Alt salg skjer via forhandlere. Mange byggevareforhandlere i Norge jobber med vårt sortiment. Du kan bruke "Søk forhandler" på vår hjemmeside. Der får du en oversikt over hvilke forhandlere som ligger i nærheten.

HVORDAN SKJER LEVERANSEN?

 • Hvordan skjer leveransen av deres produkter?

  Noen forhandler ligger med de vanligste produktene på lager, typiske lagerført produkter kan være dobbelkrum takstein med tilbehør og ett utvalg av belegningsstein og murere etc. Dette gjør at varene er tilgjengelige for henting på forhandlerens lager, alternativt så bistår de med utkjøring. Mange av våre produkter leveres også direkte fra våre lager rett ut på byggeplass, ved levering av takstein så leverer vi i de fleste tilfeller heist på tak, mens belegningsstein og murer ofte settes på bakken. Snakk med din forhandler om de forskjellige alternativer for levering.

HVORDAN SKJER MONTERING?

 • Jeg vurderer å skifte tak selv. Hvor kan jeg få informasjon om hvordan man gjør?

  Leggeanvinsinger kan ses og lastes ned på vår hjemmeside, og du kan få de hos våre forhandlere. Mange kan utføre dette arbeidet selv, men har man ingen erfaring med denne type arbeid anbefaler vi at det taes kontakt med fagfolk. Det kreves kunnskaper både i forhold til utførelsen av arbeidet, valg av produkter, innfestninger etc. slik at du får ett komplett og funksjonelt tak. Husk alltid og følge våre leggeanvinsinger når du benytter våre produkter.

  Vær nøye med sikkerheten når du jobber på taket, og benytt alltid anbefalte verneutstyr.

 • Hvor mye av taksteinen bør festes i underlagstaket?

  Randsoner skal alltid festes. Det er 10 % av takets lengde på hver side og 20 % av takets bredde, både oppe og nede. Takstein rundt gjennomføringer, takvinduer, piper osv. skal alltid festes. Bruk Benders rustfrie spiker, skruer eller stormklips. Ved værutsatte steder anbefales det at man bruker klips også til Palema. Benders Exklusiv kan kun festes med klips.

  Bratte tak og værutsatte steder kan kreve mer innfesting. Konferer lokale regler eller se vår forenklede tabell (tabell 6) i våre leggeanvisninger for respektive takstein.

GI MEG RÅD OM VEDLIKEHOLD!

 • Hvordan fjerner jeg mose på taksteinen?

  Normalt så trenger taket lite vedlikehold, men det er viktig at man med visse mellomrom tar en sjekk da belastningen fra vær og vind kan være stor i det klimaet vi har i Norge. Omgivelsene taket ligger i kan også påvirke hvor ofte du bør gå og sjekke ditt tak, har du f.eks. mye trær i nærheten av taket og dette skaper nedfall, bør det inspiseres oftere. Sjekk at det ikke gror på taket og bytt ut eventuelle ødelagte takstein og rengjør i takrenne. Se også vårt produkt Benders Tak og Markrent (PDF-dokument, 214 kB) som er ett effektivt middel om det gror mose og alger på taket. Sprøyt på med en hånd eller lavtrykks sprøyte og la det ligge og virke på steinen, under påvirkning av blant annet regn vil dette gradvis fjerne moser og alger på taket i en prosess som kan ta opptil ett år.

 • Hvordan vedlikeholder jeg belegningsstein og heller?

 • Hvordan bekjempe mose, sopp og alger på mitt belegg?

  På terrasser, gangveier og innkjørsler kan steinen i noen tilfeller få ett belegg av alger, sopp eller mose. For vedlikeholds instruksjoner, se vedlikehold av belegningsstein og heller (PDF-dokument, 301 kB).

 • Kan jeg bruke salt på mitt belegg?

  Benders anbefaler ikke salting da dette kan føre til skader på betongoverflaten, slik som en mer porøs overflate og skjørere stein/heller. Vi anbefaler strøsand, som finnes i vårt sortiment. For mer informasjon, se vedlikehold av belegningsstein og heller (PDF document, 301 kB).

HVILKEN GARANTI GIR BENDERS?

 • Hvor lang garantitid gir dere på takstein?

  Benders Norge AS har en garanti på 30 år på betong og tegltakstein. Betongstein garanteres i henhold til NS-EN 490, og Tegltakstein i henhold til NS-EN 1304, dette er en felles Norsk / Europeisk garanti som omfatter produktenes bruddstyrke, vanntetthet og frostsikkerhet.

  Erfaringsmessig så er levetiden på produktene mye lenger enn de 30 år som omfattes av garantien, både betong og tegltakstein har normalt en levetid som går langt ut over garantiårene. Det er ikke uvanlig at betongtakstein ligger på taket i 60-70 år uten problemer, og historien viser at tegltak kan ligge i godt over 100 år.

Så funkar det!

 • 4kN sammenlignet med 20kN

  Ett støttemurselement 4kN kan belastes med 4kN/m² på den horisontale grunnflaten når grunnflaten er i høyde med elementets murkrone. Tilsvarende kan ett 20kN element belastes med 20kN/m².

  I praksis innebærer dette at grunnflaten over ett 4kN støttemurselement kun kan belastes av snø og personlaster. Støttemurselementet tåler også mindre sittegressklippere, men kjøretøyslaster er ikke tillatt.

  Ett 20kN støttemurselement tåler en personbilsparkering under forutsetningen at bilene parkerer noen meter fra støttemurselementets murkrone. Ved skrående terreng eller at grunnflaten slutter over murkronen kreves det alltid ett 20kN element.

 • Hvordan størrelsesorteres Benders kulestein?

  Benders tilbyr to forskjellige sekker kulestein, fraksjon 70-100 mm og 100-250 mm. Når kulesteinen størrelsesorteres blir dette gjort i maskiner hvor steinen siktes gjennom store nettinger for å skille de forskjellige fraksjonene. Da kulesteinen ikke er helt rund og er et produkt hentet fra naturen kan avvikende størrelser forekomme.

  Nettingens utforming gjør det mulig for steinen å falle igjennom så fremt en av steinens sider består av ovenstående fraksjonskriterier. Dette innebærer at varierende fraksjoner kan forekomme i sekken, avhengig av steinens mål.

 • Hva er forskjellen på byggemål og produktmål for belegningsstein og heller?

  Byggemål er de mål som angis for våre belegningssteiner og heller i produktkataloger og på vår hjemmeside. Byggemålet er interessant for deg som skal prosjektere eller legge belegningsstein og/eller heller ettersom det innebærer produktets mål inklusiv den anbefalte fugebredde på 3 mm.

  Produktmålet er produktets faktiske lengde og bredde eksklusiv fugeknastene. Produktmålet angis ikke i noen av våre produktkataloger eller på hjemmesiden og er ikke interessant for deg som skal prosjektere eller legge belegningsstein eller heller. Det er produktmålet som er toleransekravet etter norsk standard.

Fortsatt ubesvarte spørsmål?

Fikk du ikke svar på ditt spørsmål er du alltid velkommen til å ta kontakt med oss via vårt kontaktskjema.

Send ditt spørsmål