Materialgaranti betong- og tegltakstein

Med Benders betong- og tegltakstein følger en materialgaranti som gjelder i Norge, i henhold til fastsatte regler i NS EN 490/491 for betongtakstein og NS EN 1304 for tegltakstein i 30 år regnet fra innkjøpsdato.

Garantien gjelder opprinnelige produksjonsfeil på betong- og tegltakstein og gjelder frostbestandighet, vanntetthet og bruddstyrke samt omfatter sluttbrukere eller den som har overtatt eierskap av taket.

Garantien omfatter kostnadsfri levering av takstein losset på bakken, i den omfatning som taksteinen kan påvises å ikke oppfylle NS EN 490/491 eller NS EN 1304 og/eller vilkår i henhold til beskrivelse under, til det stedet i Norge hvor det reklamerte taket finnes.

Garantien omfatter ikke annet slik som for eksempel farge, kalkutfellinger eller andre optiske forandringer samt feil som har oppstått etter det at varen har forlatt produksjonen, for eksempel ved transport, feilaktig lagring, uforsiktig håndtering, feilaktig montering eller liknende.

Garantien gjelder forutsatt at:

  • Takstein og tilbehør er montert i samsvar med Benders Norge AS, ved monteringstidspunktet gjeldende monteringsanvisninger.
  • Garantikrav fremstilles til Benders Norge AS innen rimelig tid. Dog senest 1 måned etter at feilen er oppdaget.
  • Faktura, kvittering eller annen handling fremvises som viser innkjøpsdato.
  • (Taksteinen er også merket for identifisering).
  • Benders Norge AS har blitt gitt mulighet til å undersøke taket hvor de reklamerte produktene finnes.

Garantien gjelder ikke:

  • Skade som kan henføres til Force Majeure.
  • Ulykker/skader som har oppstått på grunn av for eksempel belastning over de referanseverdiene som har blitt angitt ved monteringstidspunktet.
  • Skader på grunn av manglende vedlikehold.
  • Eventuelle følgeskader slik som f. eks fukt- og vannskader.

Materialgarantien kan ikke gjøres gjeldende mot forhandler eller annet mellomledd som selger produkter fra Benders Norge AS. Garantikrav gjeldende materialfeil skal alltid rettes direkte til Benders Norge AS.

Last ned garantiseddel for betongtakstein 30 år. (PDF document, 653 kB)

Last ned garantiseddel for tegltakstein 30 år. (PDF document, 397 kB)