Benders, Leca , Weber – inngår strategisk samarbeid

2021-03-18

Benders, Leca og Weber inngår et strategisk samarbeid som kombinerer Lecas kunnskap om produksjon av Leca®-kuler og Webers tekniske kunnskap innen muring med Benders produksjons- og logistikkapasitet. Sammen skapes det forutsetninger for en forbedret utvikling, produksjon og distribusjon av Leca®-blokker til hele Sveriges byggeindustri.

“Med vår kunnskap og erfaring innen produksjon og den omfattende logistikkvirksomheten som vi har bygget opp, med bl.a. Jernbanetransport, kan vi på en bærekraftig måte forsyne markedet med produktene våre,” sier Ove Bender, adm.dir. Benders Sverige AB. “Vi er overbevist om at Benders kan tilføre verdier i dette samarbeidet.”

Leca Sverige avslutter sin produksjon i slutten av 2021 og Benders begynner fremstillingen av Leca®-blokker og -dragere for Weber fra årsskiftet 2021/2022.

“Leca har i en tid hatt fokus på å øke salget av løs Leca på det svenske markedet fremfor egen videreforedling, og avtalen mellom Benders, Leca og Weber er et naturlig steg i denne utviklingen”, sier Bengt Johansson, styremedlem i Leca Sverige AB.

Weber kommer fortsatt til å ta hånd om den tekniske utviklingen, markedsføringen og salget av Leca®-blokker, Leca®-dragere og tilbehør.

“Avtalen mellom Benders, Leca og Weber er et godt eksempel på hvordan samarbeid mellom tre sterke aktører kan gi økt effektivisering og ressursforsterkning i forbindelse med en bærekraftig og teknisk utvikling av svensk byggeindustri,” sier Andrew Kristensen, Managing Director Weber - Saint-Gobain Sweden.

Benders Sverige AB er en av Sveriges ledende produsenter av byggeprodukter for Tak, Utemiljø, Naturstein, Infrastruktur, Sokkel, Murblokk og VA-system. Det finnes produksjonsenheter 25 steder i Sverige og over 1000 ansatte arbeider i foretaket. www.benders.se

Leca Sverige AB driver hovedsakelig handel av løs Leca® til infrastrukturprosjekter og industrielle kunder. Leca inngår i det franske Saint-Gobain-konsernet. www.leca.se

Weber har en markedsledende stilling innenfor mineralbaserte byggeprodukter på det svenske markedet. Weber utvikler, produserer og selger produkter og systemer for bygg og anlegg innen mur og puss, gulvavretting, betong, flislegging/tettesjikt samt Leca®-blokker. www.se.weber

Saint-Gobain Sweden AB er foretaket bak varemerkene Weber, Dalapro, Gyproc og Isover. Foretaket inngår i det franske Saint-Gobain-konsernet med mer enn 179 000 ansatte. I Sverige bidrar ca. 850 ansatte til en omsetning på drøye 3,2 milliarder SEK.