Betongsteinens overflate

Våre betongtakstein består av sand, vann, sement og jernoksid. Når betongen blandes tilsettes jernoksid som er et fargepigment som gjør at taksteinen skal bli gjennomfarget. På overflatebehandlet takstein tilføres Benderitfarge for å gi steinen den endelige finishen. Dette gjøres for at fargen på taket skal bli mer jevn og fremtredende.

Benderitfarge består av fargepigment, vann, bindemiddel og fyllemiddel. Det er en egenutviklet og produsert farge som tilfredsstiller den aller høyeste kvalitet. Benderitfargen er spesielt utviklet for å passe på betongtakstein, og har en veldig lang levetid. Utvalget av overflater og farger skiller våre profiler.

Vår Overflatebehandlede takstein

Benderit

Benders Benderit er i grunnen en helt gjennomfarget stein, noe som innebærer at samme fargepigment som finnes i Benderitfargen allerede blir tilsatt i produksjonen av taksteinen. Taksteinen behandles så to ganger med Benderitfarge for å fremheve overflaten samt fargen på taket.

Candor

Benders Candor har en blank overflatebehandling som gir mange fordeler. Candor er mer slitesterk og får dermed en lengre estetisk levetid. Overflaten er hardere og dermed mer motstandsdyktig mot alge og mosevekst.

Brilliant

Benders Brilliant har en unik overflatebehandling. Et metallicbasert pigment gir overlegen bestandighet sammenlignet med andre overflatebehandlinger. Pigmentet i fargen er flat, noe som skaper et fargespill der glansen og fargen skifter ved hjelp av lyset som treffer steinen.

Struktur

Benders Struktur har en spennende overflatebehandling som ikke ligner noen annen. Her blandes knust og innfarget steinmateriale i vår Benderitfarge for å skape en ru overflate. Bender Struktur er en favoritt i snørike områder, da den knudrete overflaten gjør at snøen ligger lenger på taket, samtidig som tyngden fordeler seg jevnt på huset.

Vår ubehandlede takstein

Ubehandlet

Benders ubehandlet takstein er helt gjennomfarget, noe som innebærer at jernoksid tilsettes i betongen ved produksjonen. Det er nettopp jernoksidene i den ubehandlede taksteinen som gir den optiske fargen. Den ubehandlede steinen får ofte et naturlig kalkutslag på overflaten det første året, for deretter å gå tilbake til sin opprinnelige farge.

Ubehandlet Eco-line

Benders ubehandlet Eco-line takstein er i grunn en ubehandlet stein. Forskjellen er at titanoksid er tilsatt betongen. Titanoksid fungerer som en katalysator for å redusere nitrogenmonoksid i luften under hele takets levetid. Dette gjør våre Eco-line flater til det mest miljøvennlige valget.

Les om vårt taksortiment for komplett oversikt av vår takstein og fargeutvalg.