Betong fremfor asfalt

Betong er nesten et helt naturlig produkt som består av grus, sand, sement og vann. Dette innebærer at marksteinsbelagte overflater er mer klimavennlige enn asfalt som består av olje. Betong er ikke bare mer miljøvennlig, men også levetiden er opptil fem ganger lengre enn asfalt.

Beleggninger av markstein brukes i stor grad innenfor industri og tungt trafikkbelastede områder. Teknisk sett klarer marksteinsbelegget seg meget bra med sine låsbare steiner, som gjør at det tåler store trykkbelastninger fra kraner, truck, lastebiler og busser. Estetisk sett finnes det gode muligheter til å skape flotte belegninger med markstein som står i stil med bygg og omgivelser.

Benders lager og leverer markstein. Vi er en av landes ledende leverandører, og vi står for god kvalitet og innehar god kunnskap. Vårt marksortiment er stort med mange modeller som skaper gode forutsetninger for holdbare overflater. Vil man jobbe aktivt med tanke på miljø kan det brukes markstein med gode dreneringsegenskaper, og som finnes vår i ecoline utførelse. Dette reduserer skadelig nitrogenoksid.

KL Maskin AB i Kvänum er et firma som har valgt Benders markstein for å skape et holdbart og en estetisk tiltalende oppstillingsplass for sine landbruksmaskiner. Den 6000 kvadratmeter store overflaten er lagt med Bender Superforbandt.

«Å velge markstein i betong fremfor asfalt var et lett valg. Med dagens maskinelle leggeteknikk blir kostnadene for markstein omtrent det samme som asfalt. Betongens holdbarhet er dessuten betydlig lengre, og det er enklere å bytte ut visse deler eller enkeltstein ved f.eks. oljeflekker».-Per-Olof Jakobsson, adm.dir KL Maskin AB.

Marksteinsbelegg klarer å stå imot de krav som stilles til en tungt belastet overflate. Et marksteinsbelegg har lang levetid og krever lite kostbart vedlikehold dersom det er korrekt oppbygd. Andre typer markbelegg som f.eks. asfalt klarer ikke stå imot temperatursvingninger i like stor grad som markstein i betong. Asfalt blir myk ved høy temperatur og risikoen for skader på overflaten økes. Betongen har derimot samme stivhet uansett temperatur, noe som gjør at slike skader ikke forekommer.

Fordeler med marksteinsbelegg

  • Tåler store kjøretøy og aksellast.
  • Tåler høy statisk vekt som f.eks. containere.
  • Tåler store horisontale påkjenninger fra svingende lastebiler og truck.
  • Er veldig slitesterkt mot høy mekanisk slitasje.
  • Har uforandret overflate ved høy temperatur.
  • God motstand mot oljespill og drivstoff.
  • Lavt vedlikeholdsbehov.
  • Har lang teknisk levetid.
  • Gir mindre dekkslitasje.
  • Krever mindre belysning p.g.a. lysere farge.