• Kvaliteet, Keskkond, Töökeskkond (QEW)

    Kõik QEW alased algatused on meie igapäevatöö lahutamatu osa. Lisaks on neid täpsustatud ettevõtte juhtimissüsteemis. Meie QEW algatused põhinevad süsteemsel juhtimisel eesmärgiga vähendada vigade ja tööõnnetuste arvu ning töö tervist kahjustavat mõju ja luua õiged tingimused tegevuste pidevaks parendamiseks.

Keskkond ja töökeskkond

Keskkond ja töökeskkond on meie tegevustes kesksel kohal ning need on meie igapäevatöö lahutamatu osa. Meil on keskkonna sertifikaat (ISO 14001). Mõlemas valdkonnas viime me läbi pidevaid parendustegevusi. Tihedas koostöös oma üksuste ja kvaliteedi-, keskkonna- ja töökeskkonna osakonna vahel, teeme oma tegevuste pidevaks arendamiseks süsteemselt jõupingutusi.

Riskihinnangute, turvakontrollide, aruandluse ja arutelude kaudu oma üksustes hindame füüsilist ja psühhosotsiaalset töökeskkonda. Eesmärk on luua võimalikult meeldiv ja ohutu töökoht. Tööstusharu tipptasemel püsimiseks osaleme ka teadusinstituutidega seotud arendusprojektides.

Enne otsuste rakendamist kaalutakse hoolikalt nende keskkonnamõju. Nii suurte kui väikeste küsimuste puhul on mure keskkonna pärast meie igapäevategevuse lahutamatu osa. Meie seisukohad pikaajalise jätkusuutlikkuse kohta väljenduvad mitmel viisil, näiteks tooraine kaevandamises ja tootmises lõpptarbijale võimalikult lähedal, materjalide ja soojuse taaskasutamine tootmises ning lugematul hulgal investeeringutes keskkonnasõbralikesse logistikalahendustesse (nt oma rongid).

Oleme oma tegevuse keskkonnamõjust teadlikud. Seetõttu töötame negatiivse mõju vähendamiseks muude asjade kõrval süstemaatiliselt ka keskkonnaeesmärkide ja arendusprojektidega. Keskkonnaküsimusi võetakse arvesse ka suhetes meie tarnijate ja äripartneritega. Nii tagame kvaliteetsed tooted, mille kasutusiga on pikk ja mis on kogu elutsükli jooksul võimalikult väikese negatiivse keskkonnamõjuga.

Kvaliteet

Meie tooted on valmistatud ja kontrollitud vastavalt kehtivatele standarditele. Meie jaoks on oluline kõik algusest peale võimalikult õigesti teha ja puudused kõrvaldada koheselt. Probleemsetele kohtadele lahendamisel arvestame alati pikka vaadet tulevikku, et vältida nende kordumist.

Toormaterjalid

Meie toodete põhikomponendid on tsement, liiv, kruus, graniit ja vesi. Meie tsement tuleb suures osas Cementa`lt, mis on üks maailma suurimaid tsemenditootjaid, kelle tegevuse fookuses on muuhulgas jätkusuutlikkus. Oleme teinud Cementa`ga koostööd alates oma tegevuse alustamisest 1960. aastal! Transpordivajaduse vähendamiseks ostame vajamineva liiva, kruusa ja graniidi lähedal asuvatest karjääridest. Tootmiseks vajaminev vesi pärineb peamiselt meie enda kaevudest. Ülejäävad materjalid ja puhastusvesi kasutatakse tootmises uuesti ära.

Sertifitseerimise ja keskkonnamõju hindamise süsteemid

1999. aastal sai Benders`ist esimene Rootsi ettevõte, kes sai katusekivide tootmise kohta keskkonnasertifikaadi (ISO 14001). Meie tooted on registreeritud ja nende keskkonnamõju on hinnatud vastavalt Rootsi süsteemidele BASTA, Byggvarubedömningen, SundaHus ja Svanen. Benders Byggsystem AB`l on kvaliteedi, keskkonna ja töökeskkonna sertifikaadid (vastavalt ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001). Nende tooted on registreeritud ja nende keskkonnamõju on hinnatud BASTA, Byggvarubedömningen`i, SundaHus`i ja Svanen`I süsteemide järgi. Meil on suur kogemus projektidega, mis peavad olema sertifitseeritud (nt LEED, BREEAM, Svanen ja Miljöbyggnad).

Ecoline

Paljud meie toodetest on saadaval Ecoline variandina. Neile on lisatud titaandioksiidi, mis muundab kogu toodete eluaja jooksul õhus sisalduvad kahjulikud lämmastikoksiidid kahjutuks nitraadiks.

Värvid

Optimaalsete keskkonnakaitsemeetmete tagamiseks valmistame kõik kasutatavad värvained ise.

Kliimahüpe

Benders osaleb Rootsi Keskkonnakaitse Agentuuri “Kliimahüpe” algatuses. Selle eesmärk on vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid Rootsis. Sel eesmärgil on näiteks meie Strängnäsi üksus vahetanud oma kütteseadmed katelde vastu, mida köetakse puidugraanulite, mitte õliga.

Ringlussevõtt

Benders`i ringlussevõtu programmid hõlmavad kõike, alates paberist kuni purustatud betoontoodeteni.

Eetilised nõuded

Benders paneb suurt rõhku, tagamaks oma tarnijate (nii toormaterjalide kui kommertstoodete) juhindumine meie tegevusjuhistest, eetiliselt korrektne töötamine ning inimõigusi käsitlevate rahvusvaheliste konventsioonide täitmine.

Materjalide garantii

Meie tootevalikus olevad tooted on ühtlaselt kõrge kvaliteediga, mis peab rasketes tingimustes vastu palju aastaid. Benders`i toodetud ehitustoodetele kehtib 10-aastane täisgarantii.

Katuse garantii

Kui ostate Benders`ist kogu betoonplaatidest katuse koos originaaltarvikutega, saate 30-aastase garantii, mis hõlmab nii katuse tugevust, vee- kui külmakindlust.

Jätkusuutlikkuse aruanne

Benders`i jätkusuutlikkuse aruandest võite lugeda pikemalt selle kohta, mida me sotsiaalse, ökoloogilise ja majandusliku jätkusuutlikkuse vallas teeme.

CE-märgised

Meie CE dokumendid leiab meie dokumentide lehelt.