Så funkar det!

Så funkar det!

 • 4kN respektive 20kN

  4kN respektive 20kN L-stöd medför att den horisontella markytan i höjd med L-stödets murkrön kan belastas med 4 kN/m2 respektive 20kN/m2.

  I praktiken innebär detta att marken ovan ett 4kN L-stöd endast kan belastas av snö och personlaster. Stödet klarar även en mindre åkgräsklippare, men inga fordonslaster är tillåtna.

  Ett 20 kN L-stöd klarar en personbilsparkering under förutsättning att bilarna parkerar någon meter ifrån L-stödets murkrön. Om markytan sluttar uppåt från stödets murkrön så krävs alltid ett 20kN/m2.

 • Hur storlekssorteras Bender kullersten?

  Benders erbjuder två olika säckar av kullersten, fraktion 70-100 mm samt 100-250 mm. När kullerstenen storleksstorteras görs detta i maskiner där stenen siktas genom stora nät för att särskilja de olika fraktionerna åt. Då kullerstenarna inte är helt runda och är en produkt hämtad ur naturen kan avvikande storlekar förekomma.

  Nätets utformning gör det möjligt för stenen att falla igenom så länge en sida av stenen består av ovanstående fraktionskriterier. Det innebär att varierande fraktioner kan förekomma i säcken, beroende på stenen mått.

 • Vad är skillnaden på byggmått och produktmått för marksten och plattor?

  Byggmått kallas de mått som anges för våra markstenar och plattor i våra produktkataloger och på vår webbplats. Byggmåttet är intressant för dig som ska projektera eller lägga marksten och/eller plattor eftersom det innefattar produktens mått inklusive rekommenderad fogbredd på 3 mm.

  Produktmått är markstenens eller plattans faktiska längd och bredd exkl. distanser. Produktmåttet anges inte i några av våra produktkataloger eller på vår webbplats och är inte intressant för dig som skall projektera eller lägga marksten och/eller plattor. Det är på produktmåttet som toleranskravet från Svensk standard ställs.

 • Lithomex Easy stelnar inte. Vad kan det bero på?

  När man lägger marksten och/ eller plattor är det lätt att glömma bort fogen och dess betydelse. Fogen mellan stenarna är inte bara viktig ur estetiskt hänseende, utan har också flera viktiga tekniska funktioner. Precis som val av sten och korrekt utfört underarbete spelar fogen stor roll för att det färdiga resultatet skall bli bra. Beroende på vilket fogmaterial som väljs ställs olika krav på installationen.

  När mjukfog, där härdaren aktiveras med vatten, används är det väldigt noga att installationen sker precis som anvisningen visar. Läs noga på förpackningen och kolla på installationsfilmen.

  Skulle inte mjukfogen stelna på ett korrekt sätt beror detta oftast på någon eller några av nedanstående orsaker:

  • För breda fogar. Lithomex Easy kan inte användas till fogar bredare än 10 mm.
  • Ej tillräckligt med vatten. Som installationsfilmen visar skall rikligt med vatten användas, hela fogen måste bli helt genomfuktad.
  • Innehållet i säcken har ej blandats. I samband med att säckarna transporteras kan det hända att sand och härdare skiktar sig. Blanda därför alltid innehållet i säcken en extra gång innan installation sker.
  • Underlaget dränerar ej. Fogen släpper igenom vatten, som måste dräneras bort då vatten inte får bli stående i konstruktionen. Dräneras inte vattnet bort kommer fogen inte att stelna, istället finns det risk att fogen sväller upp eller bli klibbig när det regnar. Lithomex Easy kan alltså inte användas till beläggningar där överbyggnaden inte dränerar bort vattnet. Observera att ett allt för tjockt lager, över 30 mm, stenmjöl 0-4 i sättlagret kan bli för tätt och inte dränera bort vattnet tillräckligt bra med en fog som inte stelnar som resultat.