Bender Lithomex Easy Flexifog

Förstärker beläggningen

Bender Lithomex Easy är en miljövänlig, härdande och flexibel fogsand, som förstärker din mark- eller plattbeläggning, samtidigt som den försvårar för ogräs och myrors framfart. Lämplig för fogar från 1 mm till 10 mm och för lättare trafik.

Färg

  • Grå

Dränerande marksten för klimatet

Pågående klimatförändringar skapar utmaningar för ett samhälle i utveckling. Genom att bygga dränerande markstensbeläggningar minskar vi risken för översvämningar och föroreningar i dagvattnet, samtidigt som vi gör miljön en stor tjänst.

Läs mer