Skall jag välja pannor av betong eller lera?

Tegel är en naturprodukt som använts i 3000 år. Det är ett bra miljöval och består endast av lera. Även betong är en ren naturprodukt som består av vatten, sand och cement. Ytbehandling är vattenbaserad och består av t ex järnoxid. Jämför man vikten per kvadratmeter är skillanden ytterst liten. Ett regnvått tegeltak kan t o m bli tyngre än betong då lertegel suger åt sig vatten. Håller ett tak för tegel så håller det för betong.