Vanliga frågor

Hjälp mig att välja!

 • Hur får jag inspiration?

  Att välja bland vårt stora sortiment är roligt och intressant, speciellt om du använder våra hjälpmedel som finns på vår hemsida.

  Dels kan du matcha olika produkter för att se hur de passar med din husfärg i vårt Inspirationsverktyg. Du kan även söka bland våra bilder i vår Inspirationsflik. Den visar hur andra har valt och gjort smarta lösningar.

  I våra populära broschyrer kan du få en överblick vad vårt sortment innehåller och i lugn och ro leta dig fram till bästa lösningen för dig. Broschyrerna får du när du besöker någon av våra duktiga återförsäljare. De flesta återförsäljare har även fina utställningar där du kan se och känna på våra produkter. Använd vårt system för att söka en återförsäljare som passar dig och ditt behov.

 • Vilka egenskaper har de olika ytbehandlingarna?

  En obehandlad takpanna är tillverkad av genomfärgad betong. Färgtillsatsen består av järnoxid. Pannan har en rå betongyta och ger ett robust intryck. En obehandlad panna får ofta en naturlig kalkutfällning på ytan första året för att sedan mogna till sin naturliga färg.

  En ytbehandlad takpanna är en genomfärgad panna som ytbehandlas två gånger med Benderit och som ger dig möjlighet att välja betongtakpanna i ett stort antal kulörer. Benderit är en egenutvecklad färg och speciellt framtagen att appliceras på betongtakpannor vilket säkerställer högsta kvalite.

  Bender Candor är en högblank ytbehandling, Benderit med tillsats av klarlack, som ger många fördelar. Candor är mer slitstark och får därmed en längre estetisk livslängd. Den har en hårdare yta och är därför mer motståndskraftig mot moss- och algpåväxt. En beprövad produkt sedan 15 år med allt större efterfrågan.

  Bender Brilliant är framtidens ytbehandling producerad redan idag. Ett metallicbaserat pigment ger överlägsen beständighet jämfört med allt som tillverkats inom betongtakpannor fram tills nu. Pigmenten i färgen är platta vilket skapar ett färgspel du aldrig sett tidigare. Glansen är oöverträffad och färgen skiftar med hjälp av ljuset som träffar pannan.

  Bender Struktur har ett krossat stenmaterial inblandat i vår Benderitfärg för att skapa en knottrig yta. Ytan gör att snön ligger kvar längre på taket och tyngden fördelar sig mer jämnt på huset. En favorit i snörika områden.

 • Hur lång livslängd är det på en betongtakpanna?

  Mycket lång, normal livslängd för Benders betongtakpannor är beräknad till över 100 år.

Hur mycket går det åt?

 • Hur mycket takpannor går det åt till mitt tak?

  Överslagsmässigt kan man säga ca 9 st Palema per m² takyta. Vid flacka taklutningar och vid andra modeller av takpannor ökar mängden något. I våra monteringsanvisningar för respektive takpanna finns exakta angivelser hur man beräknar antalet takpannor för varje fall. Man kan även använda sig av vårt takberäkningsprogram där man med några grundläggande måttangivelser får ett komplett förslag på takpannor och relevanta tillbehör.

 • Hur många snöglidkrokar går det åt?

  Använd NOMO Kalkylator för detta. Här får du hjälp med att beräkna åtgång och du får också ett förslag till läggningsmönster.

 • Hur många liter är det i en 800 kg säck?

  Materialens densitet varierar. Generellt kan man säga att en 800 kg säck dekormaterial innehåller ca 500 liter.

 • Hur mycket fogmaterial går det åt till min marksten- och/eller plattbeläggning?

  För åtgångstabell se Åtgångsguide Fog och Fogsand.

Hur och var köper jag?

 • Hur och var köper jag era produkter?

  All försäljning sker via återförförsäljare. Merparten av bygghandlare i Sverige jobbar med vårt sortiment. Du kan använda "Sök återförsäljare" på vår hemsida. Där ser du vilka återförsäljare som ligger närmast dig.

Hur sker leveransen?

 • Hur sker leveransen av era produkter?

  Våra vanligaste produkter t ex Palema Tegelröd och Labyrint Antik Grå lagerhålls av våra återförsäljare och levereras från eller kan hämtas på bygghandeln. Beställningsvaror från Benders egna lagerställen kommer till bygghandeln eller direkt till slutkunden på byggplatsen. Till byggplats lossas varorna på marken, men kan mot en tilläggskostnad lyftas upp på taket.

Hur sker montering?

 • Fogens betydelse

  När man lägger marksten och/ eller plattor är det lätt att glömma bort fogen och dess betydelse. Fogsanden har som funktion att låsa markbeläggningen och reducera ogräs i fogarna. En välfylld fog mellan stenarna är dock inte bara viktig ur estetiskt hänseende, utan har också viktiga tekniska funktioner.

  När en yta, belagd med marksten eller plattor, utsätts för belastning sker kraftöverföringen mellan stenarna via fogen. Det är därför viktigt att fogen är väl fylld med fogsand så kraftöverföringen sker på rätt sätt. Är fogen inte tillräckligt fylld eller för smal finns risk att stenarna stöter mot varandra vilket kan resultera i att kantskador uppstår på stenarna.

  En allt för bred fog, som inte är stabiliserad med ett välgjort underarbete samt kantsäkring, kan medföra att kraftöverföringen sker på ett felaktigt sätt. Vi rekommenderar därför 3 mm fog för marksten och plattor.

  När ni lagt er yta och fogat den kan ni med fördel låta överskottet av fogsanden ligga kvar på ytan under en tid så ser väder och vind till att den rinner ner i fogarna allt eftersom. Fogarna kan också behöva återfyllas efter tid för att behålla sin viktiga funktion. Benders erbjuder tre olika sorters fogsand och i flera olika färger, se Fogsand, Lithomex Easy och Lithomex L20.

 • Jag funderar på att byta mitt tak själv. Var kan jag få information om hur man gör?

  Du hittar kompletta monteringsanvisningar på produktsidan för respektive takpanna. Även monteringsanvisning och produktinformation för enskilda taktillbehör, t ex nock- och valmtätningsrulle, ventilationshuv eller snörasskydd finns att se där. Du kan även finna dem under Dokument.

 • Hur mycket behöver takpannor fästas i underlagstaket?

  De båda yttre pannraderna runt hela taket samt pannor kring genomföringar, takfönster, skorstenar etc skall alltid fästas. Använd Benders rostfria spik, skruv eller clips. Vid väderutsatta lägen rekommenderas att använda clips även till Palema. Benders Exklusiv kan endast fästas med clips.

  Vid taklutningar över 45° och i väderutsatta lägen skall en tätare fastsättning utföras (var 5:e panna). Vid brantare taklutning än 55° skall samtliga takpannor fästas.

 • Hur räknar jag ut taklutningen?

  1) Mät ut en 100 cm vågrät sträcka på husets gavel
  2) Mät sedan det vinkelräta avståndet i cm från sträckans ändpunkter upp till taket, se bild 1.
  3) Minska det största talet (A) med det minsta (B). T. ex. 157-112 = 45 cm, vilket anger hur mycket taket höjer sig per meter.
  4) Se därefter i tabell 1 för att få fram gradtalet. I vårt exempel får vi en höjning på 45 cm vilket blir 24° taklutning.

Ge mig tips om skötsel!

 • Hur får jag bort mossa på takpannorna?

  Normalt sett kräver betongtak inget eller lite underhåll. Lite beroende på vart man bor och hur det ser ut i omgivningen kan det växa mossa och alger på nästan allt. En norrsida är alltid mer utsatt än söder, stora träd i närheten av taket ger en större beväxning. Ett bra sätt att hålla sitt tak rent och snyggt är att använda Bender Tak och Markrent. Det är ett medel som läggs på med tryckspruta, sedan sköter regnet resten. Medlet dödar mossa och alger, behandlingen bör upprepas vart fjärde år. Läs här (PDF-dokument, 214 kB) produktbladet för Bender Tak och Markrent

 • Hur sköter jag min markbeläggning?

  För skötselinstruktion se Skötsel marksten och plattor.

 • Hur bekämpar jag mossa, svamp och alger på min markbeläggning?

  På terrasser, gångvägar och garageuppfarter kan stenen i vissa fall få en beläggning av alger, svamp eller mossa. För skötselinstruktion se Skötsel marksten och plattor.

 • Kan jag använda salt på min markbeläggning?

  Benders rekommenderar inte saltning då frätskador på betongytan kan uppstå med porösare och skörare stenar/plattor som följd. Vi rekommenderar Stenflis som ni hittar i vårt sortiment. För vidare information se Skötsel marksten och plattor (PDF-dokument, 301 kB).

Vilken garanti ger Benders?

 • Vad är det för garanti på takpannor

  Benders Sverige AB ansvarar under tio år för hållfasthet, vattentäthet och frostbeständighet.

  Genom att använda våra original tillbehör och montera taket efter gällande anvisningar och regler kan vi lämna dig 30 års garanti på våra produkter.

Så funkar det!

 • 4kN respektive 20kN

  4kN respektive 20kN L-stöd medför att den horisontella markytan i höjd med L-stödets murkrön kan belastas med 4 kN/m2 respektive 20kN/m2.

  I praktiken innebär detta att marken ovan ett 4kN L-stöd endast kan belastas av snö och personlaster. Stödet klarar även en mindre åkgräsklippare, men inga fordonslaster är tillåtna.

  Ett 20 kN L-stöd klarar en personbilsparkering under förutsättning att bilarna parkerar någon meter ifrån L-stödets murkrön. Om markytan sluttar uppåt från stödets murkrön så krävs alltid ett 20kN/m2.

 • Hur storlekssorteras Bender kullersten?

  Benders erbjuder två olika säckar av kullersten, fraktion 70-100 mm samt 100-250 mm. När kullerstenen storleksstorteras görs detta i maskiner där stenen siktas genom stora nät för att särskilja de olika fraktionerna åt. Då kullerstenarna inte är helt runda och är en produkt hämtad ur naturen kan avvikande storlekar förekomma.

  Nätets utformning gör det möjligt för stenen att falla igenom så länge en sida av stenen består av ovanstående fraktionskriterier. Det innebär att varierande fraktioner kan förekomma i säcken, beroende på stenen mått.

 • Vad är skillnaden på byggmått och produktmått för marksten och plattor?

  Byggmått kallas de mått som anges för våra markstenar och plattor i våra produktkataloger och på vår webbplats. Byggmåttet är intressant för dig som ska projektera eller lägga marksten och/eller plattor eftersom det innefattar produktens mått inklusive rekommenderad fogbredd på 3 mm.

  Produktmått är markstenens eller plattans faktiska längd och bredd exkl. distanser. Produktmåttet anges inte i några av våra produktkataloger eller på vår webbplats och är inte intressant för dig som skall projektera eller lägga marksten och/eller plattor. Det är på produktmåttet som toleranskravet från Svensk standard ställs.

 • Lithomex Easy stelnar inte. Vad kan det bero på?

  När man lägger marksten och/ eller plattor är det lätt att glömma bort fogen och dess betydelse. Fogen mellan stenarna är inte bara viktig ur estetiskt hänseende, utan har också flera viktiga tekniska funktioner. Precis som val av sten och korrekt utfört underarbete spelar fogen stor roll för att det färdiga resultatet skall bli bra. Beroende på vilket fogmaterial som väljs ställs olika krav på installationen.

  När mjukfog, där härdaren aktiveras med vatten, används är det väldigt noga att installationen sker precis som anvisningen visar. Läs noga på förpackningen och kolla på installationsfilmen.

  Skulle inte mjukfogen stelna på ett korrekt sätt beror detta oftast på någon eller några av nedanstående orsaker:

  • För breda fogar. Lithomex Easy kan inte användas till fogar bredare än 10 mm.
  • Ej tillräckligt med vatten. Som installationsfilmen visar skall rikligt med vatten användas, hela fogen måste bli helt genomfuktad.
  • Innehållet i säcken har ej blandats. I samband med att säckarna transporteras kan det hända att sand och härdare skiktar sig. Blanda därför alltid innehållet i säcken en extra gång innan installation sker.
  • Underlaget dränerar ej. Fogen släpper igenom vatten, som måste dräneras bort då vatten inte får bli stående i konstruktionen. Dräneras inte vattnet bort kommer fogen inte att stelna, istället finns det risk att fogen sväller upp eller bli klibbig när det regnar. Lithomex Easy kan alltså inte användas till beläggningar där överbyggnaden inte dränerar bort vattnet. Observera att ett allt för tjockt lager, över 30 mm, stenmjöl 0-4 i sättlagret kan bli för tätt och inte dränera bort vattnet tillräckligt bra med en fog som inte stelnar som resultat.

Solpanel SunWave, så funkar den!

 • Hur stor är en SunWave solpanel?

  En panel bygger över 5 st takpannor på bredden.

 • Kan jag få solcellsstöd för att installera SunWave?

  Ja, för mer info se Energimyndighetens hemsida.

 • Kan jag använda ROT för installation av solpanel SunWave?

  Ja, men du kan inte kombinera ROT med solcellsstödet.

 • Hur många Watt är det per m2?

  Ca. 110 Watt/m2, men det beror på vad man har för läktavstånd.

 • Hur hög är effekten per panel?

  Varje panel har en effekt på 55 Wp.

 • Vad väger en SunWavepanel?

  Panelen väger ca. 2,3 kg.

 • Vad händer om det är mulet väder?

  Solcellerna producerar el även om det är mulet, dock är produktionen mindre än på en helt klar och solig dag. För en hög årsproduktion är inte dygnsvariationerna viktiga utan det är antalet soltimmar per år som är avgörande. Antalet soltimmar per år på en plats brukar variera med upp till 10 %.

 • Kan jag installera SunWave på ett befintligt tak?

  Ja, så länge det är Benders 2-kupiga Palemapannor och att ni planerar att det befintliga taket skall ligga minst 25 år.

 • Vilka färger finns SunWave i?

  Panelerna finns i svart och passar bäst med Candor svart eller Brilliant skiffer.

 • Vart tillverkas SunWave-panelerna?

  De tillverkas av företaget Midsummer i Järfälla utanför Stockholm.

 • Innebär tillverkningen av SunWave stor miljöpåverkan?

  Midsummer är bäst i test när det kommer till miljövänlig produktion av solpaneler. Eftersom deras produktion är effektiv och fabriken endast brukar svensk förnyelsebar el görs ett minimalt miljöavtryck från tillverkning till tak. Enligt en studie gjord av Swerea IVF gör Midsummers tillverkningsprocess ett betydligt lägre koldioxidavtryck än andra tillverkare av solcellspaneler.

 • Vad är skillnaden på kisel- och tunnfilmspaneler?

  Traditionella utanpåliggande kiselpaneler är 35 mm tjocka och fästs utanpå taket med montageutrustning. Tunnfilmspanelen SunWave är baserad på CIGS-teknik och är 1,5 mm tunn. Panelerna hängs på pannorna utan montageutrustning.

 • Vad består CIGS-cellerna av?

  Koppar, indium, gallium och selen.

 • Innehåller panelerna kadmium?

  Nej, SunWave är helt fri ifrån kadmium.

 • Innehåller panelerna några konfliktmineraler?

  Nej!

 • Hur monteras SunWave?

  Panelen hängs upp på takpannorna. För att motverka vindfång fäster man panelen i nedre kant av takpannan, med ett clips. Panelerna seriekopplas med medföljande kablar. För mer information se vår monteringsanvisning (PDF-dokument, 1,2 MB). för Benders SunWave.

 • Var ligger kontakterna?

  Kontakterna ligger under pannorna i raden ovanför.

 • Kan man installera SunWave på hela taket?

  Nästan, men det måste finnas en rad pannor ovanför. Installation direkt under nock, skorsten eller andra takobjekt fungerar inte.

 • Hur mycket SunWave-paneler får det plats på ett ”normalt” tak?

  Ett vanligt tak får plats med 5,5 kWp vilket motsvarar 100 paneler som täcker ca. 50 m2.

 • Vad behövs det för taklutning?

  Det behövs minst 18 graders taklutning då panelerna behöver ett läktavstånd på minst 335 mm.

 • Kan jag installera SunWave i flera väderstreck eller taklutningar?

  Ja, men samtliga paneler i en slinga måste ligga i samma väderstreck och taklutning.

 • Om jag har en stege eller annan taksäkerhet, hur gör jag då?

  Försök att placera taksäkerhet där ni inte tänkt att lägga SunWave. Man kan inte kombinera taksäkerhet och SunWave över samma panna.

 • Vad händer om panelen blir skuggad under dagen?

  Inte så mycket. Varje panel består av 20 celler – blir 1 cell skuggad så sänks effekten i panelen med 1/20-del. Övriga paneler i slingan påverkas ej.

 • Hur kopplar man SunWave?

  SunWave seriekopplas med medföljande kontakter i en serie, minst 20 och max 70 paneler. Vill man ha fler paneler än 70 stycken så kopplar man flera serier.

 • Om jag själv vill räkna på hur många paneler som går åt, hur räknar jag?

  Varje panel har en byggyta på 5 takpannor i bredd, dvs 150 cm. Räkna antalet Bender 2-kupiga Palematakpannor du har i raden, minus eventuella takpannor i ytterkant som täcks av vindskiveplåt, dela med 5 och avrunda nedåt. När du vet hur många paneler det får plats med per rad så kan du multiplicera med antalet rader ni skall lägga paneler på.

  Exempel: Har du 33 pannor på bredden efter att eventuella pannor täckta av vindskiveplåt är borträknade, så delar du 33/5=6,6 vilket avrundat nedåt blir 6 SunWave-paneler i pannraden. Om taket totalt har 18 rader takpannor så räknar du bort den översta raden mot nocken och multiplicerar då 17x6=102. På denna del av taket får det alltså plats med 102 paneler, dvs 5,61 kWp.

 • Vad är det för garantier på SunWave?

  Det är 5 års produktgaranti, samt en effektgaranti där panelerna skall producera minst 90% av den installerade effekten de första 10 åren och minst 80% av den installerade effekten år 10–25.

 • Kan jag själv installera SunWave?

  Montering av Benders SunWave samt tillhörande elinstallation bör göras av ett elinstallationsföretag med verksamhetstypen elproduktionsanläggningar, som finns i Elsäkerhetsverkets offentliga register.

 • Har ni en monteringsanvisning för Bender SunWave?

  Ja, här hittar du monteringsanvisning (PDF-dokument, 1,2 MB)för Benders SunWave.

 • Hur och var köper jag SunWave?

  All försäljning sker via återförförsäljare. Merparten av bygghandlare i Sverige jobbar med vårt sortiment. Du kan använda Sök återförsäljare på vår hemsida, för att se vilken återförsäljare som ligger närmast dig.

 • Kan jag få hjälp att beräkna hur många SunWave-paneler jag får plats med?

  Givetvis – kontakta din återförsäljare och förse dem med så mycket information som möjligt. Ritningar, fotografi, skiss och mått underlättar.

 • Vad mer än paneler behövs vid installation av Benders SunWave?

  Vi säljer kompletta paket där paneler, växelriktare, clips, kabel och kontakt m.m. ingår. Allt som normalt behövs för en installation.

 • Hur många kilowattimmar kommer SunWave-panelerna att producera?

  Hur mycket effekt man får ut av sin anläggning beror på flera faktorer, t ex taklutning och geografisk plats. För mer info se vår broschyr om solpaneler (PDF-dokument, 818 kB).

 • Höjer solpaneler värdet på mitt hus?

  Ja, enligt en studie gjord av Vattenfall så steg snittpriset med 14%, se https://www.vattenfall.se/fokus/hus-hem/solceller-okar-vardet-pa-huset/.

 • Kan jag gå på taket med SunWave installerat?

  Ja det kan du, men vi rekommenderar att det undviks på grund av halkrisken.

 • Hur rengörs panelerna efter att de är monterade på taket?

  Oftast behövs ingen rengöring då väder och vind löser detta. Om man vill rengöra dem så spola av dem med vatten, men använd inte högtryck!

Fortfarande frågor?

Fick du inte svar på din fråga är du alltid välkommen att kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Skicka din fråga