Jeg vurderer å skifte tak selv. Hvor kan jeg få informasjon om hvordan man gjør?

Du finner alle våre leggeanvisninger på vår hjemmeside. Mange kan utføre dette arbeidet selv, men har man ingen erfaring med denne type arbeid anbefaler vi at man kontakter fagkyndige. Det kreves kunnskaper både i forhold til utførelsen av arbeidet, valg av produkter, innfestninger etc. slik at du får ett komplett og funksjonelt tak. Husk alltid å følge våre leggeanvinsinger når du monterer våre produkter.

Vær nøye med sikkerheten når du jobber på tak, og benytt alltid anbefalt sikringsutstyr.