HVORDAN SKJER MONTERING?

HVORDAN SKJER MONTERING?

  • Jeg vurderer å skifte tak selv. Hvor kan jeg få informasjon om hvordan man gjør?

    Du finner alle våre leggeanvisninger på vår hjemmeside. Mange kan utføre dette arbeidet selv, men har man ingen erfaring med denne type arbeid anbefaler vi at man kontakter fagkyndige. Det kreves kunnskaper både i forhold til utførelsen av arbeidet, valg av produkter, innfestninger etc. slik at du får ett komplett og funksjonelt tak. Husk alltid å følge våre leggeanvinsinger når du monterer våre produkter.

    Vær nøye med sikkerheten når du jobber på tak, og benytt alltid anbefalt sikringsutstyr.

  • Hvor mye av taksteinen bør festes i underlagstaket?

    Randsoner skal alltid festes. Det er 10 % av takets lengde på hver side og 20 % av takets bredde, både ved takfot og møne. Takstein rundt gjennomføringer, takvinduer, piper osv. skal alltid festes. Takstein må festes slik at de sitter på plass. Taket vil tåle været bedre og bli lettere å gå på hvis steinen festes godt. Hva som kreves av festemetoden, avhenger av ulike faktorer som vind- og snølast, topografi, undertak, takvinkel mv. Festeanordningene må overholde kravene for materialer og dimensjoner. Benders festeanordninger er i samsvar med disse kravene og er tilpasset de ulike steinprofilene.

    Bratte tak og værutsatte steder kan kreve mer innfesting. Konferer lokale regler eller se vår forenklede tabell (tabell 6) i våre leggeanvisninger for respektive takstein.