Hvor lang garantitid gir dere på takstein?

Benders Norge AS har en garanti på 30 år på betong og tegltakstein. Betongstein garanteres i henhold til NS-EN 490, og Tegltakstein i henhold til NS-EN 1304, dette er en felles Norsk / Europeisk garanti som omfatter produktenes bruddstyrke, vanntetthet og frostsikkerhet.

Erfaringsmessig er levetiden på produktene mye lenger enn de 30 år som omfattes av garantien, både betong og tegltakstein har normalt en levetid som går langt ut over garantiårene. Det er ikke uvanlig at betongtakstein ligger på taket i 60-70 år uten problemer, og historien viser at tegltak kan ligge i godt over 100 år.