Hvor lang livslengde er det på betongtakstein?

Betongtakstein har blitt lagt siden 1920-tallet. De siste 50 årene har betong vært det dominerende takmaterialet i Norden. Et tak med betongtakstein har lang levetid. Eksakt hvor lang levetid er det vanskelig å svare på da dette avhenger av hvordan taket blir vedlikeholdt. Noe vi vet med sikkerhet er at de andre materialene som blir brukt på taket, som papp og lekter pleier å gi tapt lenge før taksteinen.