Hvordan størrelsesorteres Benders kulestein?

Benders tilbyr to forskjellige sekker kulestein, fraksjon 70-100 mm og 100-250 mm. Når kulesteinen størrelsesorteres blir dette gjort i maskiner hvor steinen siktes gjennom store nettinger for å skille de forskjellige fraksjonene. Da kulesteinen ikke er helt rund og er et produkt hentet fra naturen kan avvikende størrelser forekomme.

Nettingens utforming gjør det mulig for steinen å falle igjennom så fremt en av steinens sider består av ovenstående fraksjonskriterier. Dette innebærer at varierende fraksjoner kan forekomme i sekken, avhengig av steinens mål.