Hva er forskjellen på byggemål og produktmål for belegningsstein og heller?

Byggemål er det mål som angis for vår belegningsstein og heller i produktkataloger og på vår hjemmeside. Byggemålet er interessant for deg som skal prosjektere eller legge belegningsstein og /eller heller ettersom det innebærer produktets mål inklusive den anbefalte fugebredden på 3 mm.

Produktmålet er produktets faktiske lengde og bredde eksklusive fugeknastene. Produktmålet angis ikke i noen av våre produktkataloger eller på hjemmesiden og er ikke interessant for deg som skal prosjektere eller legge belegningsstein og/eller heller. Det er produktmålet som er toleransekravet etter norsk standard.