4kN sammenlignet med 20kN

Ett støttemurselement 4kN kan belastes med 4kN/m² på den horisontale grunnflaten når grunnflaten er i høyde med elementets murkrone. Tilsvarende kan ett 20kN element belastes med 20kN/m².

I praksis innebærer dette at grunnflaten over ett 4kN støttemurselement kun kan belastes av snø og personlaster. Støttemurselementet tåler også mindre sittegressklippere, men kjøretøyslaster er ikke tillatt.

Ett 20kN støttemurselement tåler en personbilsparkering under forutsetningen at bilene parkerer noen meter fra støttemurselementets murkrone. Ved skrående terreng eller at grunnflaten slutter over murkronen kreves det alltid ett 20kN element.