Slik fungerer det!

Slik fungerer det!

 • 4kN sammenlignet med 20kN

  Ett støttemurselement 4kN kan belastes med 4kN/m² på den horisontale grunnflaten når grunnflaten er i høyde med elementets murkrone. Tilsvarende kan ett 20kN element belastes med 20kN/m².

  I praksis innebærer dette at grunnflaten over ett 4kN støttemurselement kun kan belastes av snø og personlaster. Støttemurselementet tåler også mindre sittegressklippere, men kjøretøyslaster er ikke tillatt.

  Ett 20kN støttemurselement tåler en personbilsparkering under forutsetningen at bilene parkerer noen meter fra støttemurselementets murkrone. Ved skrående terreng eller at grunnflaten slutter over murkronen kreves det alltid ett 20kN element.

 • Hvordan størrelsesorteres Benders kulestein?

  Benders tilbyr to forskjellige sekker kulestein, fraksjon 70-100 mm og 100-250 mm. Når kulesteinen størrelsesorteres blir dette gjort i maskiner hvor steinen siktes gjennom store nettinger for å skille de forskjellige fraksjonene. Da kulesteinen ikke er helt rund og er et produkt hentet fra naturen kan avvikende størrelser forekomme.

  Nettingens utforming gjør det mulig for steinen å falle igjennom så fremt en av steinens sider består av ovenstående fraksjonskriterier. Dette innebærer at varierende fraksjoner kan forekomme i sekken, avhengig av steinens mål.

 • Hva er forskjellen på byggemål og produktmål for belegningsstein og heller?

  Byggemål er det mål som angis for vår belegningsstein og heller i produktkataloger og på vår hjemmeside. Byggemålet er interessant for deg som skal prosjektere eller legge belegningsstein og /eller heller ettersom det innebærer produktets mål inklusive den anbefalte fugebredden på 3 mm.

  Produktmålet er produktets faktiske lengde og bredde eksklusive fugeknastene. Produktmålet angis ikke i noen av våre produktkataloger eller på hjemmesiden og er ikke interessant for deg som skal prosjektere eller legge belegningsstein og/eller heller. Det er produktmålet som er toleransekravet etter norsk standard.