Kan jeg bruke salt på mitt belegg?

Benders anbefaler ikke salting da dette kan føre til skader på betongoverflaten, slik som en mer porøs overflate og skjørere stein/heller. Vi anbefaler strøsand, som finnes i vårt sortiment. For mer informasjon, se vedlikehold av belegningsstein og heller (PDF document, 301 kB).